WIERZBINEK. Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup strojów ludowych dla zespołów Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023 na realizację projektu pod nazwą ,,Zakup strojów ludowych dla zespołów GOK w Wierzbinku”.

W ramach realizacji zadania przewidziano zakup 25 strojów ludowych dla dwóch zespołów ludowych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku, tj. zespołu śpiewaczego “Na swojską nutę” (zakup 12 kompletów strojów kujawskich) oraz zespołu folklorystycznego “Echo Kujaw” (zakup 13 kompletów strojów kujawskich).

Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do działalności w zakresie edukacji kulturalnej, poprawy jakości funkcjonowania zespołów działających w ruchu amatorskim oraz kultywowania i promowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kształtowania poczucia przynależności społeczno-terytorialnej oraz podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej. Ponadto realizacja zadania pozwoli na zachowanie ciągłości tradycyjnej regionalnej kultury, integracji społeczności lokalnej, która lokalne tradycje z szacunkiem przekazuje kolejnym pokoleniom.


Kwota dofinansowania: 43 000 zł

Całkowita wartość zadania: 46 509 zł

https://www.nck.pl/upload/2023/05/wykaz-wnioskow-rozpatrzonych-pozytywnie-etnopolska.pdf