GOSPODARKA. PRZYKONA. Spółka EDP Renewables otwarła w Wielkopolsce swoją największą w Europie elektrownię fotowoltaiczną

3

Niemal 308 000 dwustronnych paneli fotowoltaicznych wygeneruje energię, która wystarczy na zasilenie ponad 100 000 gospodarstw domowych roczne. Farma fotowoltaiczna Przykona będzie drugą co do wielkości instalacją tego typu w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie. Znacząco zwiększy ona portfel wytwórczy EDPR w Polsce, a także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Otwarcie elektrowni fotowoltaicznej Przykona to kolejny dowód na to, że Polska jest kluczowym rynkiem dla EDP Renewables [EDPR]. Po dodaniu do polskiej sieci tego projektu, EDPR będzie dysponować w kraju skumulowaną mocą fotowoltaiczną przekraczającą 280 MWp, co czyni naszą firmę jednym z liderów rynku fotowoltaicznego w Polsce. Inwestycja ta wzmacnia także naszą pozycję jako największego zagranicznego inwestora w zakresie lądowej energetyki odnawialnej w Polsce – stwierdza Bartosz Fedurek, Country Manager EDPR w Polsce.

Budowa trwała ponad rok, a w szczytowym okresie na placu budowy pracowało blisko 500 osób. Projekt ma całkowitą moc zainstalowaną na poziomie 200 MWp i będzie generował blisko 220 GWh rocznie, co pozwoli uniknąć wykorzystania tradycyjnych paliw kopalnych do wytworzenia tej samej ilości energii. Elektrownia Przykona zapobiegnie także emisji ponad 208 000 ton CO2 rocznie. Dodatkowo jej działalność wniesie znaczący wkład do budżetu samorządu lokalnego m.in. poprzez podatki, co jeszcze bardziej zwiększy korzyści ekonomiczne płynące z tego przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonej energii.

Realizując inwestycję w Przykonie EDPR ugruntowało swoją pozycję jako znaczącego inwestora w województwie wielkopolskim. Pierwszą inwestycją EDPR w tym regionie była – sięgająca 2008 roku– budowa Farmy Wiatrowej Margonin o mocy 120 MW, która przez dekadę pozostawała największą farmą wiatrową w Polsce. Od tego czasu EDPR zrealizowała w Wielkopolsce szereg projektów wiatrowych, a ostatnio także fotowoltaicznych, w tym projekt Konary, będący pierwszym zrealizowanym w Polsce projektem wykorzystującym ideę współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej (tzw. cable pooling).

Region ten ma potencjał, aby stać się ważnym centrum produkcji zrównoważonej, zielonej energii, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany i przyczyniać się do transformacji energetycznej w Polsce – podkreśla Fedurek.

Elektrownia fotowoltaiczna została zainstalowana na terenie zrekultywowanej kopalni węgla brunatnego – w ten sposób Przykona jawi się jako inspirujący przykład transformacji energetycznej zachodzącej w regionie Wielkopolski Wschodniej. Farma fotowoltaiczna położona jest na obszarze o powierzchni 270 hektarów, co odpowiada 375 boiskom do piłki nożnej.

- Jesteśmy więcej niż dumni, że możemy być częścią polskiej transformacji w kierunku produkcji czystej energii tutaj, w Przykonie – mówi Mirosław Broniszewski, wójt Przykony. – Nowa technologia umieszczona na nieczynnym terenie kopalni, dodatkowa infrastruktura i zaangażowanie firmy w nasze inicjatywy społeczne to korzyści dla naszego regionu – podkreśla Broniszewski.

W inauguracji uczestniczyli Pedro Vinagre – dyrektor wykonawczy EDPR na Europę Północną i Środkową, Bartosz Fedurek – country manager EDPR Polska, przedstawiciele społeczności lokalnych, w tym Mirosław Broniszewski – wójt Przykony, Ramiro Fernández Bachiller – ambasador Hiszpanii w Polsce, oraz Tomasz Taff – członek Zarządu Electrum.

Oprócz korzyści ekonomicznych i środowiskowych, jakie przyniesie ten projekt, EDP Renewables koncentruje się również na wspieraniu społeczności lokalnych, w których realizuje swoje projekty. Firma wspiera liczne inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej, takie jak: sport – np. doposażenie sprzętu Gminnego Klubu Sportowego z Teleszyna, edukacja – np. wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Przykonie i inne, jak np. wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych czy organizacja wigilii Bożego Narodzenia dla ludzi starszych i samotnych.

W projekcie wykorzystano także potencjał krajowych firm, takich jak Electrum, która była odpowiedzialna za projektowanie i budowę instalacji, montaż paneli słonecznych oraz budowę linii kablowych. Jest to przykład zaangażowania EDPR we wspieranie przedsiębiorstw w regionach, w których działa.

Niedawno EDPR uruchomił pierwszą w Polsce instalację hybrydową, dodając farmę fotowoltaiczną Konary o mocy 45 MWp do istniejącej farmy wiatrowej, również w województwie wielkopolskim. Spółka uruchomiła ponadto elektrownię o mocy 40 MWp w pobliżu województwa lubuskiego. Dzięki tym projektom EDPR wzmacnia swój wkład w dostarczanie czystej energii do sieci, dysponując obecnie zdywersyfikowanym portfelem inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych. EDPR ma obecnie w Polsce moc zainstalowaną na poziomie 917 MW, z czego ponad 269 MW dodano w ubiegłym roku. Spółka posiada również inne projekty na etapie budowy oraz w developmencie.

EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest czwartym pod względem wielkości producentem energii odnawialnej na świecie, z obecnością na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Główna siedziba EDPR znajduje się w Madrycie. Spółka prowadzi ponadto biura regionalne w Houston, São Paulo i w Singapurze oraz dysponuje najwyższej klasy aktywami i zdolnością operacyjną lidera rynkowego w branży energetyki odnawialnej. Wśród aktywów spółki znajdują się lądowe farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne na skalę przemysłową, rozproszone morskie farmy wiatrowe (realizowane w ramach OW – joint venture, w którym EDPR ma połowę udziałów) oraz technologie wspierające rozwiązania odnawialne, w tym akumulatory i zielony wodór.

Zorientowana na pracowników polityka EDPR zaowocowała przyznaniem spółce wyróżnień Top Workplace 2022 w USA i Top Employer 2022 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Polsce) oraz w Brazylii, a także umieszczeniem jej na prestiżowym Bloomberg Gender Equality Index.

EDPR należy do EDP (Euronext: EDP), lidera transformacji energetycznej, który przykłada szczególną wagę do dekarbonizacji. Oprócz silnej obecności w branży odnawialnych źródeł energii (za sprawą EDPR i projektów z zakresu hydroenergetyki) EDP ma ugruntowaną obecność jako dostawca mediów na terenie Portugalii, Hiszpanii i Brazylii, wliczając w to takie obszary, jak sieci energetyczne, dedykowane rozwiązania dla klientów i zarządzanie energią.

(nadesłane do Redakcji KGI)