POLITYKA i DEMOKRACJA. Bezprecedensowy kryzys ustrojowy

,,Kwestia ułaskawienia i ponownego skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wbrew twierdzeniom obu stron konfliktu nie jest oczywista. Nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że istnieją różne poglądy prawne i interpretacje przepisów. Poważny problem pojawia się wtedy, gdy nie ma instytucji o niekwestionowanym autorytecie, która mogłaby ostatecznie taki spór rozstrzygnąć w sposób uznany za wiążący przez wszystkie strony. Aktualnie nasze państwo doświadcza bezprecedensowego kryzysu ustrojowego, w którym sądy wydają wzajemnie wykluczające się orzeczenia, a politycy decydują, które z nich uznają, a które nie.”

(źródło: klubjagiellonski.pl, autor: Janusz Roszkiewicz – doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)