WIERZBINEK. 10-lecie Gminnego Ośrodka Kultury

3

Na Spotkaniu Noworocznym 2024 w Boguszycach swoje jubileusze świętowało kilka instytucji samorządowych. Jedną z nich był Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku. Powstał on 10 lat temu.

- Siedzibą Ośrodka Kultury – od 2022 roku – jest zabytkowy pałac, kompleksowo wyremontowany w latach 2020 – 2021. W nim odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci, m.in.: plastyczne, rysunku, muzyczne, szachowe, próby zespołu ,,Echo Kujaw” i Gminnej Orkiestry Dętej. Parter obiektu użyczony jest odpłatnie filii Radziejowskiej Szkoły Muzycznej, natomiast piętro stanowi bazę lokalową dla działalności kulturalnej ośrodka. Infrastruktura instytucji obejmuje również świetlicę w Zaryniu – miejsce spotkań mieszkańców oraz wydarzeń okolicznościowych. Miniona dekada to suma wydarzeń kulturalnych, które integrowały społeczność lokalną. Przeplatają się tu wspomnienia o targach ,,Salix”, Dniach Wierzbinka, dożynkach, zawodach zaprzęgowych, koncertach, warsztatach i innych wydarzeniach, które kształtowały tożsamość kulturową regionu. Te wszystkie osiągnięcia to efekt współpracy z lokalnymi artystami, szkołami, instytucjami, Wójtem i Radą Gminy Wierzbinek – mówiła dyrektor GOK Małgorzata Kozicka.