Archiwum dla ‘Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich’

KONIN, MURZASICHLE. Kolonia miejscem twórczego oddziaływania

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii letniej z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Zadanie miało nazwę „Kolonia miejscem twórczego oddziaływania na kształtowanie asertywnych i sportowych postaw dzieci i młodzieży”. I było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

KONIN, MURZASICHLE. Zdrowo, aktywnie i sportowo

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego. Zadanie pod nazwą „Wypoczywamy zdrowo, aktywnie i sportowo” było współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

KONIN. Dla sprawców przemocy w rodzinie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie rozpoczęło realizację programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest on skierowany do osób, które w związku z agresywnymi zachowaniami mają problemy prawne, rodzinne, osobiste. Celem zajęć jest m.in. zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowania umiejętności w [...]

GOLINA. Podziękowania za rozwiązywanie problemów społecznych

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie podziękowało burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wieloletnią współpracę na rzecz promowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw i przekonań wśród dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Podziękowania na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Golinie wręczyła prezes TIO Anna Lewandowska. Drugą wyróżnioną osobą był Tomasz Majewski, przewodniczący Gminnej Komisji [...]

KONIN. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

Przez cztery majowe dni w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich specjaliści z Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielska Białej prowadzili szkolenie dla kierowników i wychowawców 14 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Dotyczyło ono realizacji rekomendowanego Programu Profilaktyczno–Wychowawczego „Epsilon”. Realizację zadania współfinansował Urząd Marszałkowski w Poznaniu – Departament Zdrowia.

TIO w KONINIE. Ciekawe zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Od 8 maja do 31 grudnia 2015 roku, z wyłączeniem okresu wakacji letnich, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie będzie realizowało w 14 placówkach wsparcia dziennego projekt profilaktyczny na podstawie zakupionego programu autorskiego „Epsilon”, rekomendowanego m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. W ramach tego zadania dzieci i młodzież będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach [...]

GOLINA, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, STARE MIASTO, WILCZYN. Bezpłatne poradnictwo prawne

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w procedurze konkursowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie uruchamia w gminach: Golina, Krzymów, Rychwał, Stare Miasto i Wilczyn bezpłatne poradnictwo prawne. Od 4 maja do 20 listopada tego roku raz w miesiącu w [...]

WYPOCZYNEK. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na kolonie w górach

KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla rodzin dotkniętych kryzysem

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 9 marca do 18 grudnia 2015 roku realizuje projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego pt. „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”. Zadanie realizowane jest w 14 placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez TIO. W ramach zadania pedagodzy [...]

KONIN. Warsztaty techniczne dla dzieci niepełnosprawnych

KONIN. XX Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych

IS_1832

Od 20 lat Miejską Olimpiadę Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pt. „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” organizuje Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. W tegorocznej jubileuszowej edycji brało udział ponad 500 uczniów. Finał olimpiady, której patronował prezydent Konina Józef Nowicki, odbył się w Konińskim Domu Kultury. Wśród gości byli m.in. zastępca prezydenta Konina Sławomir Lorek i [...]

TIO. Zaproszenie na zimowisko

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zaprasza na zimowisko w góry z nauką jazdy na nartach. Więcej informacji pod numerem telefonu 63 240 61 93.

TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. Życzenia wspaniałych chwil

3

Spotkania wigilijne z podopiecznymi Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie to już wieloletnia tradycja. Zawsze mają bogatą oprawę. Przy zapachu pierników, pomarańczy, przy muzyce, opłatku i śpiewie kolęd na kolacji wigilijnej spotkało się 200 wychowanków.