Archiwum dla ‘Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich’

KONIN. Stop narkotykom, dopalaczom, alkoholowi

IS_199

Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina w sali sesyjnej konińskiego ratusza odbył się XXI Finał Miejski Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych pod tytułem ,,Stop narkotykom, dopalaczom, alkoholowi”. Organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Na spotkaniu wręczono nagrody w poszczególnych kategoriach. Wcześniej, przed Urzędem Miejskim w Koninie, zorganizowano happening, którego przesłaniem był zdrowy styl życia, [...]

KONIN, POWIAT KOLSKI, POWIAT KONIŃSKI, POWIAT SŁUPECKI. Można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w 2016 roku realizuje bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Z bezpłatnych usług prawnych mogą korzystać osoby wymienione w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku, czyli: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; posiadające ważną Kartę Dużej [...]

KONIN, MURZASICHLE. Kolonia miejscem twórczego oddziaływania

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii letniej z programem socjoterapeutycznym w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Zadanie miało nazwę „Kolonia miejscem twórczego oddziaływania na kształtowanie asertywnych i sportowych postaw dzieci i młodzieży”. I było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

KONIN, MURZASICHLE. Zdrowo, aktywnie i sportowo

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 20 do 29 lipca było organizatorem kolonii w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego. Zadanie pod nazwą „Wypoczywamy zdrowo, aktywnie i sportowo” było współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

KONIN. Dla sprawców przemocy w rodzinie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie rozpoczęło realizację programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest on skierowany do osób, które w związku z agresywnymi zachowaniami mają problemy prawne, rodzinne, osobiste. Celem zajęć jest m.in. zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowania umiejętności w [...]

GOLINA. Podziękowania za rozwiązywanie problemów społecznych

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie podziękowało burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wieloletnią współpracę na rzecz promowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw i przekonań wśród dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Podziękowania na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Golinie wręczyła prezes TIO Anna Lewandowska. Drugą wyróżnioną osobą był Tomasz Majewski, przewodniczący Gminnej Komisji [...]

KONIN. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

Przez cztery majowe dni w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich specjaliści z Centrum Edukacji i Profilaktyki sp. z o.o. z Bielska Białej prowadzili szkolenie dla kierowników i wychowawców 14 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Dotyczyło ono realizacji rekomendowanego Programu Profilaktyczno–Wychowawczego „Epsilon”. Realizację zadania współfinansował Urząd Marszałkowski w Poznaniu – Departament Zdrowia.

TIO w KONINIE. Ciekawe zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Od 8 maja do 31 grudnia 2015 roku, z wyłączeniem okresu wakacji letnich, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie będzie realizowało w 14 placówkach wsparcia dziennego projekt profilaktyczny na podstawie zakupionego programu autorskiego „Epsilon”, rekomendowanego m.in. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. W ramach tego zadania dzieci i młodzież będą uczestniczyć w ciekawych zajęciach [...]

GOLINA, KRZYMÓW, RYCHWAŁ, STARE MIASTO, WILCZYN. Bezpłatne poradnictwo prawne

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w procedurze konkursowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na projekt „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie uruchamia w gminach: Golina, Krzymów, Rychwał, Stare Miasto i Wilczyn bezpłatne poradnictwo prawne. Od 4 maja do 20 listopada tego roku raz w miesiącu w [...]

WYPOCZYNEK. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na kolonie w górach