Artykuły dla ‘Zarobki’

ZAROBKI. Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała

Burmistrz dostaje miesięcznie 11 015 zl brutto, w tym 5 800 zł to wynagrodzenie zasadnicze, 1 160 zł – dodatek za wieloletnią pracę (20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), 1 500 zł – dodatek funkcyjny, 2 555 zł – dodatek specjalny.

ZAROBKI. Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent RP, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12 365,22 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 5 299, 38 zł i dodatek za wysługę lat. W sumie 20 137,64zł brutto.

ZAROBKI. Budka Suflera

Za koncert podczas Dni Ślesina zespół Budka Suflera ma dostać 110 tys. zł, licząc z kosztami zainstalowania własnej sceny. Ile wypada na głowę? Szacujemy, że przeciętne roczne zarobki kasjerki w supermarkecie.

ZAROBKI. Wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak

Wynagrodzenie miesięczne brutto składa się z kilku części: a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4 600 zł; b) dodatek funkcyjny w wysokości 1 600 zł; c) dodatek specjalny w wysokości – 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.