KONIN. Śmierć zabiera kombatantów

Rada

Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie ma 10 lat. ,,Starzejący się oraz schorowani weterani walk narodowo-wyzwoleńczych wymagają coraz większej pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej ze strony państwa” – podkreślono w sprawozdaniu. Liczba kombatantów szybko maleje. Średnia wieku wynosi 84 lata.

Przewodniczący Rady Józef Rokiciński ma 88 lat. Z powodu wieku, stanu zdrowia i malejącej liczby członków Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Niepodległościowy Związek Armii Krajowej, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Światowy Związek Żołnierzy AK złożyły rezygnacje z przynależności do MRKiOR. Od czerwca 2009 roku w Radzie są: Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Związek Sybiraków i Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Związek Sybiraków ma Zarządy Kół w Słupcy, Kole i Turku. W strukturze ZKRPiBWP poza Koninem są Zarządy 22 Kół, m.in. w Turku, Kole, Słupcy, Kłodawie, Witkowie, Uniejowie, Zagórowie i Sompolnie. Inne organizacje też mają swoich przedstawicieli w całym regionie konińskim.

Rada uczestniczy w przygotowaniu i obchodach uroczystości związanych z polską historią. ,,Staramy się przypominać dramatyzm polskich losów tamtego okresu. Uważamy, że cele te zostały w znacznej mierze osiągnięte, ponieważ odczuwamy widoczny wzrost zainteresowania młodych Polaków przeszłością” – czytamy w sprawozdaniu.

Na spotkaniu Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych pogratulowała nowym władzom samorządowym i podziękowała za współpracę byłemu prezydentowi Konina Kazimierzowi Pałaszowi. Jej przedstawiciele z kolei otrzymali życzenia z okazji urodzin.

is_dsc04078

Picture 1 of 20