WŁADYSŁAWÓW. Rada na razie pomniejszona

Władysławów jest pierwszą gminą w regionie konińskim, w której po ubiegłorocznych wyborach samorządowych wygaśnięcie mandatu radnego nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu. Funkcję tę stracił Dariusz Bartczak. Skuteczny okazał się protest wyborczy wniesiony przez Józefa Szustakowskiego.

Oby panów w rywalizacji o mandat radnego dzieliło 7 głosów (Bartczak, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Nasza Gmina” dostał 219, Szustakowski, reprezentujacy Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina, 212). Sąd Okręgowy w Koninie zarządził ponowne przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, począwszy od ponownego przeliczenia głosów, jakie padły na obu kandydatów.

Oto treść postanowienia:

Sygn. akt I Ns 19/11

POSTANOWIENIE

Dnia 15 marca 2011roku

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

postanawia:

1. stwierdzić nieważność wyboru radnego Dariusza Zygmunta Bartczaka do Rady Gminy Władysławów w Okręgu Wyborczym nr 3, obwód głosowania nr 2

2. stwierdzić wygaśnięcie mandatu Dariusza Zygmunta Bartczaka do Rady Gminy Władysławów w Okręgu Wyborczym nr 3 ,obwód głosowania nr 2

3. Zarządzić ponownie przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Władysławów w Okręgu Wyborczym nr 3, obwód głosowania nr 2, począwszy od ponownego przeliczenia głosów na kandydata na radnego Dariusza Zygmunta Bartczaka i Józefa Szustakowskiego przez Obwodową Komisje Wyborczą nr 2.