TUREK. Starosta Dariusz Młynarczyk – finansowy pedant

W oświadczeniu majątkowym starosta turecki Dariusz Młynarczyk w rubryce: ,,Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej” wpisał …15,46 zł. To wręcz pedantyczna dokładność. W przypadku domu o powierzchni 122 m kw. (współwłasność małżeńska) podał już jednak ogólnie – ok. 380 tys. zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA