SANKTUARIUM W LICHENIU. Pielgrzymka Sybiraków

16 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków. Będzie to już jedenaste spotkanie w Sanktuarium. Przed Cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej będą modlić się i dziękować za szczęśliwy powrót do Ojczyzny z zesłania.
Pielgrzymka ma wymiar religijny. O godzinie 11.00 uczestnicy wezmą udział w uroczystościach pod pomnikiem Sybiraków. Nastąpi tam między innymi złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Następnie zebrani przejdą do bazyliki, by o godzinie 12.00 wziąć udział w Mszy Świętej odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Tradycja pielgrzymek Związku Sybiraków do Lichenia sięga 2000 roku. Już rok później w Sanktuarium został zbudowany Pomnik Sybiraków, który znajduje się na placu niedaleko bazyliki.

Historia Związku Sybiraków liczy sobie 83 lata. Nazwa Związku  łączy się ze słowem S Y B I R, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień,  najczęściej w dalekowschodnie strony byłego ZSRR.

(źródło: Sanktuarium Maryjne w Licheniu)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA