KONIN. Po kontroli NIK – byli nierzetelni, dostali mniej pieniędzy

NIK

Dyrektorzy większości publicznych szkół specjalnych wprowadzają nieprawdziwe dane do systemu informacji oświatowej. W efekcie niektóre samorządy otrzymują zawyżone subwencje, a inne zaniżone. W tej drugiej grupie jest …miasto Konin. Kontrola NIK ujawniła przy okazji, że w połowie szkół specjalnych niepowołane osoby mogą mieć dostęp do wrażliwych danych osobowych niepełnosprawnych uczniów.

W wyniku nierzetelności 12 samorządów (które są organami prowadzącymi dla szkół) dostało większe niż powinny subwencje na kształcenie specjalne uczniów. Tylko w latach 2009 – 2011 nienależna kwota wyniosła ponad 22,9 mln zł. Z kolei 7 samorządów (w tym Konin) dostało mniej pieniędzy niż im się rzeczywiście należało, i to o ponad 1,2 mln zł.

Kontroli rzetelności ujmowania danych w systemie informacji oświatowej, pomimo nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie przeprowadziło również miasto Konin – organ prowadzący SOSW w Koninie. W tym przypadku, omawiana forma nadzoru mogła zapobiec ponownemu (po korekcie) przekazaniu do ministerstwa nierzetelnych informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów (wychowanków) SOSW, a tym samym nieuzyskaniu przez miasto Konin należnej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 305.426,50 zł.

(źródło: NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej)