KONIN. Więcej za wodę, więcej za ścieki

Rada Miasta 11 głosami ,,za”, przy 10 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012. Od 1 stycznia za 1 metr sześcienny wody właściciele gospodarstwa domowych będą płacić 3,51 zł, a za taką ilość ścieków – 5,96 zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA