KWB ,,KONIN”. Prezes Sławomir Mazurek o roku ważnych wydarzeń i współpracy z samorządami (a od nich życzenia dla górników)

Dyrektor KWB

To był ważny rok. Największym wydarzeniem było niewątpliwie uruchomienie odkrywki Tomisławice, z której od 20 września eksploatujemy węgiel. Tomisławice zastąpiły zamkniętą również w tym roku odkrywkę Kazimierz. A zatem mamy dziś trzy odkrywki – Jóźwin, Drzewce i Tomisławice – i praca w tym układzie pozwala nam w zupełności zaspokajać potrzeby elektrowni. Na Tomisławicach zastosowaliśmy nowy samochodowy sposób odstawy węgla, który przed uruchomieniem budził wśród niektórych obserwatorów mnóstwo obaw. Tymczasem system sprawdza się, a żadne z zapowiadanych nieszczęść z nim związanych nie nastąpiło. Krótko mówiąc, był to rok ważnych wydarzeń i bardzo intensywnej pracy, bo przecież budowa odkrywki Tomisławice trwała tylko 3,5 roku, czyli tempo prac było wręcz ekspresowe.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – w ostatnich latach kopalnia tworzy nowe miejsca pracy, mimo że zatrudnienie ogółem w firmie spadło. Tylko w tym roku przyjęliśmy prawie 170 pracowników, kilkudziesięciu mieszkańców gminy Wierzbinek znalazło zatrudnienie na odkrywce Tomisławice.

Oczywiście, wszystkie nasze przedsięwzięcia uzgadniamy z gminami. Działamy na terenie kilku powiatów i kilkunastu gmin. Tak rozległy obszar wymaga ścisłego współdziałania z licznymi samorządami, na przykład w kwestii ochrony środowiska czy budowy infrastruktury. Współpraca z władzami lokalnymi jest więc dla nas niezwykle ważna. Staramy się spełniać oczekiwania społeczności lokalnych i wspierać ich inicjatywy. Dobrym przykładem jest porozumienie z gminą Kramsk, która w tym roku zwróciła się do nas z prośbą o zmianę kierunku rekultywacji wyeksploatowanego już pola Bilczew z leśnej na wodno-rekreacyjną. Przychyliliśmy się do tej propozycji i w ten sposób po odkrywce Drzewce powstaną dwa jeziora: jedno w części wyrobiska końcowego i drugie dodatkowe w części pola Bilczew.

Wszystkim Pracownikom KWB “Konin” życzymy pomyślności i górniczego szczęścia, a także udanych obchodów Barbórki. Niech podczas tradycyjnych uroczystości 4 grudnia towarzyszy Wam radość i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Zarząd Kopalni Węgla Brunatnego “Konin” SA

Zachęcamy do przeczytania życzeń od braci samorządowej dla braci górniczej. Przekazali je przedstawiciele samorządów: KRAMSKA, SOMPOLNA, ŚLESINA i WIERZBINKA.