POWIAT KONIŃSKI. Czas dobrych decyzji

Malgorzata_Waszak_Starosta_koniński

Pomimo ograniczonych możliwości finansowych powiatu, rok 2011 zamykamy z dorobkiem 27 przedsięwzięć drogowych, w tym 8 inwestycji i 19 remontów zrealizowanych za prawie 17 mln złotych. O zwiększeniu tegorocznego planu wydatków na drogi zadecydowała aktywność samorządu w zakresie pozyskiwania na ten cel środków ze źródeł pozabudżetowych – to fragment ,,Dokonań samorządu powiatu konińskiego w 2011 roku”, przedstawionych przez Starostę Konińskiego Małgorzatę Waszak.

Dobiega końca pierwszy rok działalności samorządu powiatu konińskiego IV kadencji. Czas wytężonej pracy nowej Rady i Zarządu, by jak najlepiej wywiązać się z przyjętych zobowiązań i nie zawieść oczekiwań mieszkańców.

Niezależnie od problemów z jakimi przyszło nam się zmagać, mijający rok oceniam jako czas dobrych decyzji samorządu powiatu konińskiego, ważnych z punktu widzenia mieszkańców, osób tu pracujących, uczących się  i wypoczywających.

Dokonania samorządu postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat działalności inwestycyjnej. I na tym polu osiągnęliśmy dobry wynik w tym roku. Stało się tak za sprawą nakładów poniesionych na rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej. Drogi dobrej jakości, to bowiem bezpieczeństwo podróżowania naszych mieszkańców i wizytówka powiatu przyciągająca turystów i inwestorów.

Pomimo ograniczonych możliwości finansowych powiatu, rok 2011 zamykamy z dorobkiem 27 przedsięwzięć drogowych, w tym 8 inwestycji i 19 remontów zrealizowanych za prawie 17 mln złotych.

O zwiększeniu tegorocznego planu wydatków na drogi zadecydowała aktywność samorządu w zakresie pozyskiwania na ten cel środków ze źródeł pozabudżetowych.

Największym projektem inwestycyjnym była przebudowa drogi powiatowej o długości 8,4 kilometra na odcinku Przyjma – Kazimierz Biskupi. Kosztowała prawie 7,5 mln zł, z czego 3 mln stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 918 tysięcy – udział finansowy gmin: Kazimierz Biskupi i Golina.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjno – remontowych samorząd zaangażował prawie 7 mln z budżetu powiatu i pozyskał 3,5 mln z gmin oraz z Kopalni Węgla Brunatnego KONIN. Środki te przeznaczone zostały na modernizację drogi Wierzbinek-Boguszyce, przebudowę skrzyżowania w Grąblinie, wybudowanie zatoki autobusowej w Woli Podłężnej oraz chodników w miejscowościach: Budzisław Górny, Strumyk, Licheń oraz przy drodze Morzyczan-Racięcin. Przeprowadziliśmy też szereg prac remontowych, dzięki którym odnowiona została nawierzchnia na 12 kilometrach dróg oraz chodniki w 13 miejscowościach powiatu.

Rok 2011 przyniósł też sukcesy w dziedzinie oświaty. Prowadzenie remontów służących unowocześnianiu naszych placówek oświatowych oraz doinwestowanie szkół w pomoce dydaktyczne stworzyło dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczącej się w nich młodzieży i w konsekwencji zaowocowało podwyższeniem poziomu nauczania.

Zespół Szkół w Sompolnie po raz pierwszy zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i zajął w nim wysokie miejsca: pięćdziesiąte trzecie wśród liceów ogólnokształcących oraz dwudzieste drugie w kategorii techników.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie wzbogacił się o tytuł “Szkoły Odkrywców Talentu” przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także o ufundowany przez konińskie Starostwo fortepian, który posłuży kultywowaniu muzycznych tradycji patrona szkoły oraz pomoże uczniom rozwijać pasje i zdolności artystyczne. Żychlińska placówka przystąpiła też do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Z kolei, Zespół Szkół w Kleczewie uruchomił w liceum ogólnokształcącym, cieszącą się ogromną popularnością wśród młodzieży, klasę o profilu policyjno-wojskowym i rozpoczął przygotowania do realizacji przedsięwzięcia „Szkoła Sukcesu”.

Poziom nauczania w szkołach powiatu nie odbiegał od średniej krajowej, a ucząca się w nich młodzież odnosiła liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach tematycznych oraz zawodach sportowych. Edukacja młodych pokoleń leży nam szczególnie na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro.

Mijający rok zapisał się dla samorządu także pod hasłem sukcesów dla działań nakierowanych na promocję atrakcji turystycznych powiatu. Prowadzone we współpracy ze Starostwem „Centrum Informacji Turystycznej” w Koninie uzyskało 3 gwiazdki w procesie certyfikacji w ramach projektu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, a także zostało laureatem II miejsca w konkursie na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej. Jak widać, dzięki połączeniu sił i potencjału samorządów oraz branży turystycznej, promocja naszego Regionu staje się coraz bardziej efektywna, a oferta turystyczna -  kompletna i profesjonalna.

Zakończyliśmy też pierwszy etap przygotowania strategii marki dla powiatu konińskiego. Dokument ten stanowić będzie system podstawowych zasad i reguł działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia postawionych celów komunikacyjnych i marketingowych odpowiadających potrzebom rozwojowym naszego powiatu oraz umożliwić budowę jego pożądanej tożsamości wśród grup docelowych.

Mówiąc o osiągnięciach, nie mogę pominąć wyróżnienia naszego samorządu w tegorocznej edycji Konkursu “Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów”. Kolekcja nagród powiatu konińskiego powiększyła się o kolejne dwie statuetki: „Rubinowy Hit z Gwiazdą” oraz „Hit Promocji Regionu.” Kapituła Konkursu uhonorowała samorząd za ubiegłoroczną organizację Obchodów Roku Chopinowskiego, a także za skuteczną promocję osiągnięć gospodarczych, ekologicznych i organizacyjnych powiatu. Wyróżnienia te to wyraz uznania dla naszej organizacji pracy i zarządzania powiatem oraz potwierdzenie dużego znaczenia społecznego realizowanych przez samorząd przedsięwzięć.

Kolejnym ważnym osiągnięciem mijającego roku było przeprowadzenie reorganizacji Starostwa. Sprawne zarządzanie powiatem zaczyna się bowiem od obsługi jego mieszkańców na poziomie urzędu. Instytucje takie muszą się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują. Zaproponowane przeze mnie zmiany w strukturze organizacyjnej starostwa miały na celu wprowadzenie jednolitych zasad podziału kompetencyjnego pomiędzy komórkami organizacyjnymi, wyeliminowanie zbędnego obiegu wewnętrznej dokumentacji urzędowej oraz stworzenie nowego standardu obsługi klienta w naszej jednostce. Decyzja o reorganizacji podyktowana była także oszczędnościami. Ograniczenie ilości komórek urzędu z 20 do 13 wpłynie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania samorządu i w skali roku pozwoli zaoszczędzić nawet 500 tysięcy złotych.

Patrząc na 2011 rok z perspektywy skutków kryzysu ekonomicznego w Europie, sądzę że w kategoriach sukcesu należy oceniać dobrą kondycję finansową powiatu. Zmniejszenie wpływów do budżetu nie zablokowało realizacji zaplanowanych inwestycji infrastrukturalnych. Było to możliwe dzięki ograniczeniu zbędnych kosztów i racjonalizacji wydatków, a także pozyskaniu znacznych środków finansowych z różnych źródeł pozabudżetowych.

Na tle innych samorządów, oceniam nasz budżet dobrze. Pomimo widocznej aktywności inwestycyjnej, samorząd nie dopuścił do drastycznego wzrostu zadłużenia. Powiat kończy ten rok ze stabilną sytuacją finansową, co gwarantuje w przyszłym roku realizację zadań bieżących oraz projektów kluczowych dla rozwoju powiatu.

Uważam, że każde z tegorocznych przedsięwzięć samorządu ma swoją wagę bo jest odzwierciedleniem potrzeb naszych mieszkańców. Przede wszystkim jednak, to inwestycje tworzą trwałe dobro powiatu i decydują o dalszym jego rozwoju. Dla mnie, najważniejsze są te, które jeszcze nie zostały zrealizowane i im zamierzam poświęcić najwięcej energii i zapału.

Małgorzata Waszak
Starosta Koniński

———————————————————————-

Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci
przeżytych w zgodzie ze sobą samym i bliskimi
pełnych życia i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrego i obfitego Nowego 2012 Roku

życzą:


Starosta Koniński Małgorzata Waszak

Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz