KONIŃSKA GAZETA INTERNETOWA. Podziękowania

Dziękujemy za życzenia świąteczne przekazane osobiście, pisemnie na papierowych kartkach, telefonicznie, drogą internetową i SMS-ową. Wszystkim jeszcze raz życzymy dobroci i ludzkiej serdeczności.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA