KASZANKA. Marka powiatu konińskiego, ,,stary człowiek” na urzędzie i nagroda

Jak dowiedziała się Konińska Gazeta Internetowa, koszt wykonania strategii marketingowej powiatu konińskiego wyniósł …50 tys. zł. Jak czytamy w odpowiedzi starosty Małgorzaty Waszak na zapytanie prasowe Konińskiej Gazety Internetowej, zakres pracy obejmował m.in. ,,przygotowanie briefu kreatywnego”. Nie wiemy, czym jest ,,brief kreatywny”, ale wiemy, że bełkot semantyczny nie powinien być używany w urzędach. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie pojawiło się wyjaśnienie, że ,,warto wykreować powiat koniński jako miejsce przyjazne także dla osób ”50+”. I w innym punkcie: ,,Przyjęcie tej dość odważnej koncepcji może rodzić obawę, że powiat koniński zostanie sklasyfikowany jako region ludzi starych”. Rozważania, czy koncepcja jest odważna, czy głupia, zasługują na osobny tekst. Warto jednak wskazać na używany język, szczególnie w kontekście przyjętej ostatnio ustawy, która zakłada konieczność pracy do 67 lat. Przyjmując język konińskiego Starostwa, należałoby powiedzieć, że starosta Małgorzata Waszak jest ,,starym człowiekiem”, a powiatem konińskim kierują ,,starzy ludzie”. ,,Starzy ludzie” w powiecie konińskim muszą jeszcze pracować kilkanaście lat, ale na szczęście powiat koniński ma ,,nową strategię marki”, dzięki którym ta część Wielkopolski ma być postrzegana jako ,,miejsce bezpieczne do życia, z dostosowaną do osób starszych architekturą, specjalną ofertą handlowo-usługową oraz atrakcjami turystycznymi dla seniorów”. Skoro tak, to nic innego nam nie pozostaje, jak przyznać odważnym twórcom i decydentom powiatu konińskiego Nagrodę Kaszanki – za oszczędność, pionierstwo i umiejętność dostrzegania potrzeb ,,starych ludzi”.

Didaskalia (za: strona www SP w Koninie): ,,Przesłanką do opracowania, opartej na strategii beniaminka, koncepcji promocji naszego powiatu były dane demograficzne wskazujące na proces starzenia się Europy, w tym także Polski. Starzejące się społeczeństwo to wada, ale przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów można przekuć ją w sukces, pewnego rodzaju zaletę. Zbyt mały przyrost naturalny oraz wydłużająca się średnia długość życia kobiet i mężczyzn sprawią, że w 2060 roku Polska będzie niespełna 32 milionowym krajem, w którym na trzech pracujących Polaków przypadać będzie przynajmniej dwóch emerytów, a odsetek osób po 80 wzrośnie 4,5-krotnie. Warto więc wykorzystać tę wiedzę i wykreować powiat koniński, jako miejsce przyjazne także dla osób ”50+”. Miejsce bezpieczne do życia, z dostosowaną do osób starszych architekturą, specjalną ofertą handlowo-usługową oraz atrakcjami turystycznymi dla seniorów. (…) Zgodnie z tą koncepcją, nasz powiat będzie pierwszym w Polsce miejscem, które wyraźnie i głośno zachęca aktywnych 50 + do osiedlenia się na Ziemi Konińskiej lub jej odwiedzenia.