ROZWÓJ REGIONU. Ilu pójdzie na bruk?

Prywatyzacja Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin” i KWB ,,Adamów” oznacza radykalne zmniejszenie ilości miejsc pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym. Kilka miesięcy temu prezydent Konina Józef Nowicki chwalił się, że to samorząd i podległe mu jednostki organizacyjne i spółki miejskie są największym pracodawcą. Z magistratu popłynął więc proinwestycyjny komunikat, że Konin to miasto urzędników. Z kolei Starostwo Powiatowe w Koninie przygotowało strategię, która będzie promowała region koniński jako przyjazny dla ,,ludzi starych”. To też na pewno jest wyjątkowo proinwestycyjne. Koń z Konina gubi więc ostatnią już podkowę.

—————————

DOKUMENTACJA:

Dzisiaj (28 maja 2012 r.) Minister Skarbu Państwa podpisał warunkową umowę sprzedaży kopalń KWB Adamów i KWB Konin na rzecz ZE PAK S.A. Dzisiejsza umowa to kolejny etap procesu przekształceń własnościowych w zagłębiu konińsko-turkowskim.Umowa sprzedaży pakietu 10.200.000 akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku oraz pakietu 20.803.750, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie została podpisana z Zespołem Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. z siedzibą w Koninie. Umowa ma charakter warunkowy, co oznacza, że przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zapłacie ceny transakcji.

To druga, tym razem zakończona sukcesem próba prywatyzacji obu spółek. Inwestor, czyli ZE PAK S.A. zobowiązał się w umowie do inwestycji o wartości 250 mln zł, które przeprowadzi do 31 grudnia 2016 roku. Ponadto zadeklarował gwarancje pracownicze dla załogi KWB Adamów i KWB Konin zatrudnionej na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych przy wydobyciu węgla przez okres 36 miesięcy, a pozostałym pracownikom przez okres 6 miesięcy.

Sprzedaż akcji KWB Adamów S.A. i KWB Konin S.A. nastąpiła w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), tj. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Proces prywatyzacji kopalń prowadzony był z udziałem doradcy MSP – KPMG Advisory.

(źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA