ŚLESIN (LICHEŃ). Renowacje Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

IS_DSC00003

18 Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii przybyło do Lichenia, aby w zaciszu tutejszego sanktuarium przeżyć  renowacje zakonne. Siostry przybyły z delegatury litewsko-białoruskiej. W sanktuarium będą modlić się do niedzieli, 17 czerwca.

Każdy dzień renowacji siostry rozpoczynają uczestnictwem w Eucharystii połączonej z jutrznią. We wtorek modliły się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Mszę św. oraz Słowo Boże skierował do nich przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC. W środę natomiast Ofiarę Eucharystyczną, w której uczestniczyły, sprawował abp Jan Paweł Lenga MIC, marianin rezydujący w licheńskim sanktuarium.

Siostry Eucharystki, bo tak też są nazywane, mieszkają, modlą się i medytują w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki mniejszej. Czas upływa im zarówno na modlitwie, ale także na spacerach i odpoczynku. W programie ich pobytu zaplanowany jest m.in. wyjazd do  Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, Pośredniczki Łask w Brdowie, a także spotkanie z siostrami anuncjatkami mieszkającymi w pobliskim lesie grąblińskim.

Jak mówi siostra Zofia Grygotowicz, przełożona delegatury litewsko-białoruskiej, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii dzieli się na trzy jednostki organizacyjne: polską, litewsko-białoruską i rosyjsko-kazachstańską. W licheńskich renowacjach uczestniczą siostry z delegatury litewsko-białoruskiej, z czego większą część stanowią zakonnice z Białorusi: „Na Litwie mamy dom w Wilnie i w Grygiszkach. Na Białorusi mamy natomiast sześć domów – cztery w diecezji witebskiej, jeden w diecezji mińsko-mohylewskiej i jeden dom w diecezji grodzieńskiej. I właśnie z tych domów przyjechały siostry.”

Renowacje to dla sióstr bardzo ważny czas, w trakcie którego na nowo mogą zgłębiać i przeżywać swój charyzmat: „W naszym zgromadzeniu jest tak, że raz na sześć lat mamy kapitułę. To są wybory nowych władz zgromadzenia, to są sprawy Kościoła, do których siostry są posłane i poszukiwanie dróg pracy. Nasze ustawy mówią, że raz na sześć lat powinna być taka renowacja. Oprócz rekolekcji, które są każdego roku, jest jeszcze renowacja. W delegaturze litewsko-białoruskiej została podzielona na trzy tury: dla starszych sióstr są dwie tury, a siostry młodsze przyjechały do Lichenia”.

W renowacjach, które aktualnie odbywają się w Licheniu, uczestniczą siostry na czele z Matką Przełożoną Zgromadzenia, s. Małgorzatą Wawryk. Podczas renowacji siostry uczestniczą w wykładach przygotowanych specjalnie na tę okazję, adorują Najświętszy Sakrament, modlą się na nieszporach i podczas Apelów Maryjnych.

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii jest zakonną wspólnotą założoną w 1923 r. przez bł. Jerzego Matulewicza, biskupa wileńskiego, głównie dla potrzeb diecezji wileńskiej – dla szerzenia oświaty religijnej i podnoszenia poziomu religijnego miejscowej, głównie białoruskiej ludności. Siostry miały też prowadzić pracę misyjną wśród licznych na tym terenie prawosławnych. Dziś głównymi celami zgromadzenia są: nauczanie życia chrześcijańskiego i wychowywanie według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzieży, szerzenie ducha nauki Chrystusowej i rozwijanie w każdym środowisku życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego.

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii liczy aktualnie ok. 200 sióstr zakonnych mieszkających w domach zakonnych w Polsce, Rosji, Kazachstanie, na Litwie i Białorusi.

Robert Adamczyk/Biuro Prasowe Sanktuarium

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA