ŚLESIN (LICHEŃ). Zjazd kobiet z całej Polski

IS_DSC00256

Z Podkarpacia, Lubelszczyzny, Kaszub, Śląska czy Wielkopolski przybyły w miniony weekend (8-9.09.) gospodynie domowe do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym. Tegoroczny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w Licheniu po raz drugi. Uczestniczyło w nim prawie 3000 gospodyń z 57 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski rozpoczęło się w sobotę, 8 września. Na skwerze przy licheńskiej siedzibie KGW odbył się Jarmark Kulturowy. Zarówno gospodynie, jak i goście, którzy pojawili się tego dnia w Licheniu, mogli skosztować smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję. Były wśród nich zarówno ciasta, wędliny, miody, ale także i alkohole własnej produkcji. Jak przyznaje pani Czesława Ruchała, sołtys wsi Stadła w gminie Podegrodzie, chodzi przede wszystkim o możliwość konfrontacji różnych tradycji i kultur: „My przyjechałyśmy tu do was dlatego, że jesteśmy tak samo ze wsi i chcemy się integrować jako wszystkie wsie z całej Polski. Dlatego z południa przyjechaliśmy do was na północ, żeby się integrować, a poza tym aby podążać śladami naszego bł. o. Papczyńskiego, bo on urodził się Podegrodziu i prosić tu, w Licheniu, o jego kanonizację.”

Wśród gości, którzy pojawili się w sobotnie popołudnie w Licheniu, znaleźli się m.in. burmistrz miasta i gminy Ślesin Mariusz Zaborowski oraz senator RP Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jego zdaniem takie imprezy są bardzo potrzebne dla rozwoju polskiej wsi oraz organizacji, które tam aktywnie działają: „Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa była i że ona się rozwija. W ogóle mnie cieszy, jak do Lichenia przyjeżdżają zorganizowane grupy. Kiedyś zaczęli sołtysi, są Koła Gospodyń Wiejskich, ale są też środowiska uzależnionych, Ochotnicze Hufce Pracy, Solidarność itd. Myślę, że jak ludzie gromadzą się w takim miejscu, gdzie niezależnie od dyskusji między sobą, pokazania się, wystawiania, to przyjeżdżają się też pomodlić. Można zakładać, że wracając, na co dzień będą innymi, lepszymi ludźmi. Ponieważ Licheń przyciąga polską wieś, można powiedzieć, że jest sanktuarium polskiej wsi, to obecność KGW jest naturalna.”

Podczas jarmarku można było podziwiać piękne, wielokolorowe stroje regionalne, w których występowały gospodynie. Dla smakoszy przygotowana była degustacja potraw regionalnych. Natomiast na scenie poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały folklor regionalny.

W niedzielę panie wysłuchały wykładu Ireny Bylickiej pt. „Społeczne i ekonomiczne aspekty życia i działalności w środowiskach wiejskich”. Następnie wzięły udział w uroczystej Mszy św. w licheńskiej bazylice, której przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Alojzy Mering. Podczas nabożeństwa gospodynie przyniosły dary do ołtarza wyhodowane i przywiezione z polskich wsi – kwiaty, owoce, warzywa oraz pieczywo. Pielgrzymkę zakończyło wspólne zwiedzanie sanktuarium oraz odśpiewanie „Barki” pod pomnikiem Jana Pawła II.

Zdaniem p. Wandy Waleriańczyk, organizatorki, jak bardzo potrzebny był licheński zjazd pokazuje liczba przybyłych gospodyń: „Z potrzeby serca, z potrzeby jedności, integracji, gdyż w ówczesnym świecie ta integracja rozmywa się. Tym bardziej tu, na dole, gdzie te struktury wiejskie są jeszcze nie zniszczone, nie naruszone, pierwotne, aby zachować te nasze najważniejsze wartości dla przyszłych pokoleń.”

Organizatorem tegorocznego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich było Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin. Współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym.

Koła Gospodyń Wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Szacuje się, że w 25 tysiącach Kół Gospodyń Wiejskich działających w Polsce jest zrzeszonych ponad 800 tysięcy członkiń.

Robert Adamczyk/Biuro Prasowe Sanktuarium