WIERZBINEK. Nowy urząd gminy

Urząd Gminy w Wierzbinku

Urząd Gminy w Wierzbinku mieści się w ładnym, ale zupełnie niefunkcjonalnym pałacyku. Warunki pracy i obsługi mieszkańców są jednymi z najgorszych w całym regionie konińskim. Dlatego zapadła decyzja o budowie nowego budynku. Jego otwarcie jest planowane 12 grudnia. Będzie to jeden z najładniejszych urzędów gmin nie tylko w regionie, ale w całej Wielkopolsce. Znajdą tu swoją siedzibę także instytucje samorządowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, administracja oświatowa, kierownictwo Domu Kultury.