STARE MIASTO (MODŁA KRÓLEWSKA). Śniadanie biznesowe

IS_006

Po raz drugi w gminie Stare Miasto zorganizowano ,,śniadanie biznesowe”. To forma bezpośrednich spotkań osób prowadzących działalność gospodarczą z przedstawicielami władz samorządowych i instytucji, z którymi przedsiębiorcy mają kontakt. Wójt Ryszard Nawrocki podkreślił, że to lepsze rozwiązanie niż na przykład rada gospodarcza, bowiem na bieżąco można przedstawiać swoje postulaty, opinie, oczekiwania. Tym razem na ,,śniadaniu biznesowym” gościli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Koninie, z prezesem Krzysztofem Jóźwiakiem, i firmy Doradztwo Finansowe, z jej szefem Krzysztofem Lisem.

Bankowcy poinformowali o produktach finansowych oferowanych przez BS w Koninie. Krzysztof Lis omówił możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój firm. Te fundusze są już mocno ograniczone. Natomiast warto przygotowywać się do nowego rozdania, w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Postulowano, aby władze lokalne bardziej elastycznie podchodziły do ściągania podatków od obiektów wielkoprzemysłowych w pierwszych latach po ich powstaniu. Przedsiębiorcy zaproponowali też, aby na następne spotkanie zaprosić przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Koninie oraz nadzoru budowlanego.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA