GOLINA. KOŚCIÓŁ. Oddali hołd Matce Bożej Szkaplerznej

KGI1IMG_5318

Od wieków w Golinie szczególny hołd i cześć oddaje się Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel, która to częściej nazywana jest Matką Bożą Szkaplerzną. Wyjątkową okazję ku temu stanowi coroczny uroczysty odpust, obchodzony w niedzielę po 16 lipca, czyli dniu wspomnienia NMP z Góry Karmel. Potwierdza ten fakt informacja historyczna z 1876 r. oraz „Rocznik Diecezji Włocławskiej” z 1991 r. Tegoroczny odpust w Golinie miał szczególny charakter. 21 lipca uroczystą sumę w intencji parafian celebrował biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski. W okolicznościowej homilii zwrócił uwagę na kwestię wiary i istotę szkaplerza.

Przypomniał, iż w czytanej w niedzielę Ewangelii „Pan Jezus podchodzi dosyć drastycznie do swoich najbliższych, nawet do swojej Matki, która przychodzi tam, gdzie on naucza”. Zaznaczył przy tym, że nie należy odczytywać tych słów jako dotykających Maryję. Wręcz przeciwnie – są to słowa, które Maryję wywyższają, bo jeżeli Chrystus mówi, że jego matką i jego braćmi są ci, którzy pełnią jego wolę, to akurat Maryja jest tą pierwszą, która w sposób najdoskonalszy wypełniła wolę Boga i wypełniała wolę Chrystusa. Biskup nadmienił, iż ta Ewangelia mówi o wydarzeniach ze Starego Testamentu, gdy prorok Eliasz na Górze Karmel bronił wiary w jedynego Boga, bronił także czystości wiary. Hierarcha postawił w homilii zasadnicze pytanie: Jaka jest moja wiara? Przypomniał, że „ … człowiek ma różne bożki albo bóstwa. Może wierzyć w różne rzeczy, w różne sprawy, w taki sposób, że Bóg nie może się przebić w jego życiu, na to pierwsze należne Mu miejsce”. Pytał też: „Czy Bóg jest na pierwszym miejscu?” w życiu człowieka. Nadmienił, iż właśnie o „… czystość wiary walczył prorok Eliasz, to jest początek czczenia Maryi na Górze Karmel”. Ponadto biskup Wętkowski zwrócił uwagę na fakt, iż szkaplerz wzywa do ufności, zawierzenia i radości wiary, której uczy nas Maryja. Wzywał zgromadzonych, by prosili NMP z Góry Karmel – Matkę Bożą Szkaplerzną, „… która w wierze nam przewodzi, aby nasza wiara ciągle się umacniała. Aby tak było, musimy nad tym pracować”.

Mszę św., o oprawę muzyczną której zadbała organistka – s. Witaliana Jastrzębska CSDP dopełniła procesja eucharystyczna. Wzięli w niej udział m.in.: golińscy duszpasterze – proboszcz ks. Andrzej Urbański; ks. prałat Marian Górski i wikariusz ks. Waldemar Czarnecki, ponadto rodacy z Goliny – ks. kan. Ryszard Nowicki i ks. Michał Krych MSF, wicedziekan ks. Marian Skibiński z Cienina Kościelnego, poczty sztandarowe, kombatanci, druhowie z jednostek OSP, rzesza parafian oraz przybyłych gości. Po niej odśpiewano uroczyste „Te Deum”. Po pieśni bp Krzysztof Wętkowski udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie uroczystości proboszcz podziękował biskupowi pomocniczemu za celebrowanie Mszy św., uczestniczącym kapłanom oraz tym wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do uświetnienia odpustu.

Przemysław Ciesielski