SOMPOLNO. Popłynęli z księdzem proboszczem

W Wakacyjnym Rejsie Po Okolicy, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wzięła też udział grupa z gminy Sompolno. Byli w niej w niej m.in. ks.proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Sompolnie Mirosław Lament oraz radny Radny Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki. Rejs promował inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.