WIERZBINEK. Integracja nad jeziorem w Zakrzewku

Na terenie gminy Wierzbinek działa 9 kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń. Dzięki nim życie społeczne jest ciekawsze, a kalendarz wydarzeń lokalnych wypełniony jest interesującymi pomysłami. Na początku sierpnia zorganizowano pierwsze spotkanie integracyjne wymienionych organizacji. Gospodarzem było Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Nykiel. Na spotkanie przybyły: KGW Wilcza Kłoda, KGW Racięcin, Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Sadlnie oraz zaproszeni goście: wójt Paweł Szczepankiewicz i radny powiatu konińskiego Jacek Wysocki.

Nad jeziorem w Zakrzewku była okazja do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów. Każda z organizacji przygotowała smaczny poczęstunek. Były także konkursy, wspólne śpiewanie i zabawa.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA