STARE MIASTO (LISIEC MAŁY). Prace archeologiczne Polaków, Rosjan i Ukraińców

3

Od 5 sierpnia w miejscowości Lisiec Mały trwają wykopaliska w ramach VII Międzynarodowego Obozu Archeologicznego w Gminie Stare Miasto. Ich organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Koninie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, przy udziale lokalnego samorządu. Wykopaliska są okazją do zdobycia doświadczenia przez studentów archeologii, którzy przyjechali do Starego Miasta z Briańska w Rosji oraz Nieżyna i Czernihowa na Ukrainie (w sumie prace prowadzi 26 osób).

Jak poinformował Krzysztof Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie, początkowe prace pozwoliły zidentyfikować miejsca, gdzie znajdowały się paleniska oraz dołki po słupach od chat ówczesnej osady. Prawdopodobnie są to pozostałości siedlisk kultury przeworskiej z I w. n.e. Nie wiadomo, czy miejsca te zamieszkiwały plemiona słowiańskie, czy germańskie.

Efekty prowadzonych prac archeologicznych będzie można zobaczyć na konferencji, która zaplanowana jest na dzień 19 sierpnia, o godz. 15.00, w Świetlicy Wiejskiej w Starym Mieście.