WIERZBINEK. Przewodnicząca śpi, urzędnicy śpią

Przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbinku Elżbieta Walicka w oświadczeniu majątkowym za 2012 rok nie podała swoich dochodów. Jest to tym bardziej zadziwiające, że to na jej ręce radni składają tego rodzaju oświadczenia. I ma ona obowiązek je wstępnie sprawdzić, przynajmniej pod względem formalnym. A tu okazuje się, że nie sprawdziła swojego. Pojawia się też pytanie, jak pracują niektórzy urzędnicy. Bo oto w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono oświadczenie, które nie powinno się tam znaleźć.

Tak wygląda dział VIII oświadczenia majątkowego przewodniczącej Rady Gminy w Wierzbinku

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA