SOMPOLNO. Z wędkarskimi sukcesami w 2013 roku

KGI1421

Na zebraniu sprawozdawczym Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 8 w Sompolnie, 18 stycznia, podsumowano działalność w roku 2013. Organizacja liczy 187 członków. Jak podkreślił obecny na spotkaniu Zygmunt Nowak, prezes Zarządu Okręgowego PZW w Koninie, Koło nr 8 w Sompolnie jest jednym z wyróżniających się. Zarząd Główny PZW medalem ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” uhonorował Kamila Kwiatkowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Krzysztofa Adamczaka. Dyplom PZW ,,w uznaniu zasług dla wędkarstwa konińskiego” otrzymał Arkadiusz Bednarski.

Obecni na zebraniu sprawozdawczym jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Przyjęto też plan pracy na 2014 rok.  Na spotkaniu przekazano informację, że sprzedaż znaczków PZW oraz wkładek Gospodarstwa Rybackiego w Gosławicach prowadzona jest u skarbnika Koła w sklepie wędkarskim przy ul. 11 Listopada 3d w Sompolnie.

Galerię zdjęć można obejrzeć dzięki radnemu Rady Miejskiej w Sompolnie Piotrowi Wełnickiemu:

Obszerne fragmenty sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW nr 8 w Sompolnie za 2013 rok

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2013 r. Koło PZW nr 8 w Sompolnie liczyło 187 członków ( tzn. tych, którzy opłacili chociażby składki członkowskie), co w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2012 r. jest dalszym wzrostem o 7 członków.
Koło PZW nr 8 w Sompolnie posiada 7-osobowy zarząd wybrany na zebraniu sprawozdawczo–wyborczym Koła 19.01.2013 r.

W roku 2013 podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Koła pracował w oparciu o roczny plan pracy. Plan ten zakładał organizację trzech imprez wędkarskich i jedną dla członków Koła i mieszkańców gminy Sompolno, jak również udział młodzieży i seniorów w imprezach wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZW w Koninie.

Imprezy wędkarskie odbyły się trzykrotnie:
21.04.2013 r. na kanale w miejscowości Wygoda – o tytuł mistrza Koła.
31.08.2013 r. na zbiorniku prywatnym – rodzinne wędkowanie.
20.10.2013 r. na kanale w miejscowości Wygoda – III impreza spławikowa, połów ryb drapieżnych.

Dodatkowo odbyła się jedna impreza wędkarska – 08.08.2013 r. na kanale w miejscowości Wygoda o Puchar Burmistrza Miasta Sompolno, połączona z ogólnopolskim „Dniem Wędkarza”.

Ogólnie na wszystkich imprezach wędkarskich organizowanych w Kole nr 8 wzięło udział 151 zawodników, w tym: 108 seniorów, 27 juniorów i 16 osób młodzieży szkolnej. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 54 zawodników.

Zarząd jednogłośnie wytypował Jacka Sławińskiego, Lecha Wiśniewskiego, Krzysztofa Malcera, Andrzeja Majewskiego na wyjazd do Turku, gdzie znajduje się firma VITO produkująca namioty. Koledzy zapoznali się z ofertą i dokonali zakupu namiotu dla Koła nr 8 w Sompolnie (27.02.2013 r.).

10.05.2013 r. została podpisana korzystna dla Koła umowa użyczenia na czas nieokreślony dzierżawy jeziora „Na Puszczy”.

Zgodnie z planem pracy na 2013 r. młodzież szkolna z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie brała udział w XXXVIII Imprezie Spławikowej o Mistrzostwo Szkół Okręgu PZW w Koninie. Impreza odbyła się 12 maja 2013 r na zbiorniku zaporowym „Stare Miasto”. Sompolno było reprezentowane przez dwie trzyosobowe drużyny, tj. reprezentacje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sompolnie. Członkowie drużyny Szkoły Podstawowej i zdobyte punkty: Mateusz Sławiński – 560 pkt., Mateusz Czyżewski – 480 pkt., Kamil Kupczyk – 100 pkt. Łącznie chłopcy uzyskali 1140 pkt. i uplasowali się drużynowo na II miejscu w kategorii szkół podstawowych, zdobywając dyplom i puchar. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej Mateusz Sławiński zajął II miejsce, otrzymując dodatkowo dyplom i nagrodę rzeczową.

Członkowie drużyny Gimnazjum i wywalczone punkty: Kamil Sławiński – 760 pkt., Patryk Michałek – 420 pkt., Dawid Kozłowski – 320 pkt. Chłopcy podobnie jak drużyna ze SP drużynowo zajęli II miejsce, zdobywając łącznie 1500 pkt..  Indywidualnie Kamil Sławiński był III, zdobywając dyplom i sprzęt wędkarski. Pomimo padającego deszczu zawody wędkarskie przebiegły sprawnie, a młodzież z Koła nr 8 znowu nie zawiodła i zajęła wysokie lokaty końcowe.

Po wcześniejszych ustaleniach z burmistrzem Andrzejem Kossowskim przyjęto, że Puchar Burmistrza zostanie połączony z ogólnopolskim „Dniem Wędkarza”, a  razem z członkami Koła będzie brała w nich udział młodzież szkolna, aby zobaczyć jak w praktyce wygląda łowienie ryb i sportowa rywalizacja. Podobnie jak w latach poprzednich była bardzo duża liczba widzów, w tym wiele rodzin uczniów biorących udział w zawodach. Młodzież szkolna wykazała się dużym zdyscyplinowaniem. Dzięki swoim umiejętnościom i stosowaniu się do rad opiekunów młodzi zawodnicy uzyskali pozytywnie zaskakujące wyniki.

Zarząd Koła pragnie podziękować koleżance oraz tym wszystkim kolegom wędkarzom , którzy jako członkowie pocztu sztandarowego reprezentowali Koło nr 8 na uroczystościach państwowych i kościelnych oraz na różnego rodzaju imprezach środowiskowych.

27.11.2013 r. w związku z przywiezieniem narybku przez st. specjalistę ds. zagospodarowania i ochronę wód z Zarządu Okręgu PZW w Koninie  Janusza Nostrzaka. Zarząd Koła PZW nr 8 w Sompolnie dokonał komisyjnego zarybienia jeziora „Na Puszczy”. Materiał zarybieniowy w ilości 120 kg (20 kg lina , 100 kg. karpia), pochodził z Gospodarstwa Rybackiego w Gosławicach.

W roku 2013 zarząd koła odbył 13 protokołowanych posiedzeń, które dotyczyły kolejno:

w styczniu: sprawa wycinania trzciny na obrzeżach jeziora „Na Puszczy”; udział reprezentantów Koła oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w imprezach sportowych organizowanych przez ZO PZW w Koninie; przygotowanie tematów obrad do spotkania z Burmistrzem Miasta Sompolno; podjęcie uchwały nr 1/2013 r. (zakup kalendarzy wędkarskich).

w lutym: omówienie spotkania zarządu z Burmistrzem Miasta Sompolno; wytypowanie osób do pocztu sztandarowego uczestniczącego w święcie Zmartwychwstania Pańskiego,; sprawa pisma o przedłużenie dzierżawy jeziora „Na Puszczy”; wytypowanie osób do zakupu namiotu; ustalenia i organizacja imprezy wędkarskiej o Mistrza Koła nr 8; wiosenne sprzątanie jeziora „Na Puszczy”.

w marcu: Zapoznanie się z komunikatami nr 1;2;3;4 /2013r. ZO PZW w Koninie, które dotyczyły: 1. Zasad udostępnienia wód Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” w 2013 r  oraz informowały o XXXVIII Imprezie Spławikowej o Mistrzostwo Szkół Okręgu Konińskiego, 2. Odznaki honorowe i okolicznościowe, 3. Turniej spławikowy 2013 r, (tzw. Puchar Sobieszka), 4. Przeprowadzania badań PZW „Kim są polscy wędkarze w 2012 roku”; XXXVIII Mistrzostwa Szkół Okręgu Konińskiego; odznaczenia – wytypowanie członków Koła; sprawa dalszego przedłużenia dzierżawy jeziora „Na Puszczy”.

w kwietniu: Omówienie akcji wiosennego sprzątania jeziora „Na Puszczy”; omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w święcie Zmartwychwstania Pańskiego; omówienie imprezy wędkarskiej o Mistrza Koła nr 8 w Sompolnie; zapoznanie się z komunikatami nr 5;6 /2013 r. ZO PZW w Koninie, które dotyczyły: 5.XXXVIII Spławikowej Imprezy Aktywu Okręgu Konińskiego,6. XXXVIII Indywidualnych Spławikowych Mistrzostw Okręgu Konińskiego; wytypowanie delegacji z pocztem sztandarowym na obchody Święta 3 Maja.

w maju: wytypowanie delegacji z pocztem sztandarowym na obchody święta Bożego Ciała; przedłużenie umowy dzierżawy jeziora „Na Puszczy”; omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w Święcie 3 Maja; organizacja imprezy wędkarskiej o Puchar Burmistrza Miasta Sompolno; omówienie XXXVIII Imprezy Spławikowej o Mistrzostwo Szkół Okręgu Konińskiego,

w czerwcu: omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w święcie Bożego Ciała; omówienie imprezy wędkarskiej o Puchar Burmistrza Miasta Sompolno,

w lipcu: omówienie XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Koninie; wytypowanie osób do delegacji z pocztem sztandarowym na odpust parafialny.

w sierpniu: zapoznanie się z komunikatami nr 7 i 8/2013 r. ZO PZW w Koninie, które dotyczyły: 7. XVI Indywidualnej Spławikowej Imprezy Jeziorowej o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Koninie, 8. XII Towarzyskiej Imprezy Spinningowej Okręgu PZW w Koninie; omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w odpuście parafialnym; wytypowanie osób do delegacji z pocztem sztandarowym na Dożynki Gminne i Parafialne; organizacja rodzinnej imprezy spławikowej Koła nr 8.

we wrześniu: omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w Dożynkach Gminnych i Parafialnych; omówienie rodzinnej imprezy spławikowej Koła nr 8; wytypowanie delegacji z pocztem sztandarowym na uroczystość odpustową w kościele „Na Puszczy” pw. Św.Hieronima.

w październiku: wytypowanie delegacji z pocztem sztandarowym na uroczystość z okazji Święta Niepodległości i w mszy św. za ojczyznę; organizacja III imprezy spławikowej Koła nr 8 w połowie ryb drapieżnych; jesienne sprzątanie jeziora „Na Puszczy”.

w listopadzie: omówienie akcji jesiennego sprzątania jeziora „Na Puszczy”; omówienie III imprezy spławikowej Koła PZW nr 8; sprawa pisma o wycięcie krzewów „Na Puszczy”; zarybienie jeziora „Na Puszczy”; sprawa trzciny (złożenie pisma do Urzędu Miejskiego); zarybienie jeziora „Na Puszczy”; podjęcie uchwały nr 2/2013 r. (zakaz połowu ryb w jeziorze „Na Puszczy”).

w grudniu: omówienie uczestnictwa pocztu sztandarowego w uroczystości Święta Niepodległości i w mszy św. za ojczyznę; odpowiedź na pismo z dnia 07.12.2013 r. o wycięcie trzciny na obrzeżach jeziora „Na Puszczy”, z Urzędu Miejskiego RIR.6131.202.2013; zapoznanie się Zarządu z komunikatami nr 9;10;11/2013 r. ZO PZW w Koninie, które dotyczyły: 9. Kalendarza imprez sportowych na rok 2014 Okręgu Konińskiego, składki członkowskiej PZW na 2014 r., 10. Odznaki honorowe i okolicznościowe, 11. Zasady udostępniania wód Gospodarstwa Rybackiego „Gosławice” w 2014 r.; podjęcie uchwały nr 3;4;5/2013 r. (3.zakup przyczepki samochodowej, 4.zakup piły spalinowej, 5.zakup podkaszarki spalinowej).

z upoważnienia Zarządu – sekretarz Koła Roman Adamczak