GOLINA (ROSOCHA). Strażackie podsumowanie roku

OSP Rosocha

Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze na walnym zebraniu, 1 lutego, podsumowała działalność w roku 2013. Sprawozdanie przedstawił prezes Janusz Magdziarz. Do OSP Rosocha należy 59 członków, w tym jeden honorowy. Strażacy w roku ubiegłym brali udział w dwóch akcjach ratowniczych. Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez zebranych, a tym samym Zarząd OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Wśród zaproszonych gości walnego zebrania byli: Mirosław Durczyński – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Golinie, Marek Pilarczyk – komendant gminny straży, Mariusz Majewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, radny powiatu konińskiego Zenon Paszek, radna gminna Urszula Furmaniak.

Przewodniczącym zebrania był druh Karol Furmaniak, a protokolantem – druhna Urszula Furmaniak.

(dostarczyła: OSP Rosocha)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA