SOMPOLNO. VI Sompoleński Bieg „Dla zdrowia”

Dużym zainteresowaniem cieszył się VI Sompoleński Bieg „Dla zdrowia”, zorganizowany w ramach akcji Polska Biega. Wzięła w nim udział młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie, Zespołu Szkół nr 3 w Mąkolnie, ze Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i Okolic, a także inni wszyscy chętni mieszkańcy gminy.


Po rejestracji uczestników, każdemu biegnącemu został przydzielony numer startowy. Bieg rozpoczął się spod Urzędu Miejskiego. Trasa wiodła ul. 11 Listopada, runda osiedlem Św. Barbary, ul. PCK, ul. Skarbka, ul. Św. Barbary i z powrotem na boisko koło Urzędu. Trasa liczyła ok. 800 m, a w biegu wzięło udział, mimo wielkiego upału, 130 osób: SP w Mąkolnie – 14 osób, Gimnazjum w Mąkolnie – 22, SP w Lubstowie – 14, Gimnazjum w Lubstowie – 25, SP w Sompolnie – 15, Gimnazjum w Sompolnie – 27, SP Ośno Górne – 4, dorośli – 9 osób. Następnie na boisku koło Urzędu Miejskiego w Sompolnie odbyły się konkurencje biegowe w następujących kategoriach wiekowych:

  • szkoła podstawowa, kl. IV-V:  chłopcy 2 – okrążenia, dziewczęta – 1 okrążenie
  • Szkoła podstawowa, kl. VI : chłopcy – 2 okrążenia, dziewczęta – 1 okrążenie
  • gimnazjum, kl. I i II: chłopcy – 2 okrążenia, dziewczęta – 1 okrążenie
  • gimnazjum, kl. III: chłopcy – 2 okrążenia, dziewczęta – 1 okrążenie
  • młodzież powyżej 19 rż i dorośli: mężczyźni – 2 okrążenia,

Za I miejsce burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski rozdał zwycięzcom puchary, medale i dyplomy. Za II i III miejsce zawodnicy dostali medale i dyplomy. Uhonorowany dyplomem został także Zbigniew Kamiński z Mąkolna – jako najstarszy uczestnik biegu. Ponadto wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe plakietki z herbem gminy Sompolno. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Sompolna oraz służba zdrowia z NZOZ Zdrowie. Impreza zgromadziła dużą grupę miłośników biegania i zdrowego stylu życia. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań sportowych oraz zorganizowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy.

(źródło: Urząd Miejski w Sompolnie)