KRZYMÓW. POWIAT KONIŃSKI. Genowefa jak sierota. Apel do Bąka

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Konińskiego radny Tadeusz Jaroszewski przypomniał o swoim wniosku dotyczącym zimowego utrzymania drogi w Genowefie w kierunku Turku. Cały odcinek Genowefa – Turek ma 20 km. Z tego 19 km należy do powiatu tureckiego. I tu nie ma żadnego problemu z ciągłym posypywaniem drogi. Natomiast problem pojawia się na terenie powiatu konińskiego, w samej Genowefie. A to jedynie kilometrowy odcinek. Jak to opisał Jaroszewski, dla samochodów taka nieposypana droga jest pułapką, bo pewnie jadą od strony Turku. Poza tym nie ma przy tej drodze chodników. Tym bardziej więc należy zadbać o bezpieczeństwo, bo może dojść do nieszczęścia.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Antoni Bąk wyraził wątpliwości, czy aby na pewno cały odcinek na terenie powiatu tureckiego jest posypywany. Sprawdziliśmy – jest. Potwierdził to kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Antoni Paruszewski. Nie pozostaje więc dyrektorowi Bąkowi nic innego, jak posypywać drogę w Genowefie. A wcześniej przynajmniej odrobinę posypać głowę popiołem.