WIERZBINEK. 50 lat Banku Spółdzielczego

IS_647

Jubileusz 50-lecia istnienia obchodził Bank Spółdzielczy w Wierzbinku. Z tej okazji w Gościńcu ,,Cztery pory roku” w Łysku zorganizowano uroczystość, na której podsumowano półwiecze działalności oraz podziękowano tym wszystkim, dzięki którym ta instytucja finansowa osiągała i osiąga sukcesy. Wśród gości byli m.in. bankowcy, samorządowcy, klienci i pracownicy Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, przedstawiciele wielu instytucji. W tym gronie nie zabrakło starosty konińskiego Stanisława Bielika, starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, burmistrza Sompolna Romana Bednarka, wójta Wierzbinka Pawła Szczepankiewicza, radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierza Pałasza. Jubileusz był okazją do wyróżnienia licznej grupy osób oraz przekazania gratulacji i życzeń kierownictwu Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, z prezesem Zarządu Jerzym Konieczką na czele. Szczególnym prezentem dla wszystkich zgromadzonych na uroczystości był występ Krzysztofa Daukszewicza. Ponadto z okazji jubileuszu wydano monografię ,,Bank Spółdzielczy w Wierzbinku. 50 lat tradycji i zaufania”.

Jej autorem jest Jarosław Kołtuniak. W przedmowie prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wierzbinku Jerzy Konieczka napisał m.in.: ,,Mijające 50 lat działalności Banku, opartej na wartościach spółdzielczych i dobrym współdziałaniu, pozwala mieć nadzieję na wiele kolejnych lat dobrej służby Banku Spółdzielczego w Wierzbinku na rzecz rozwoju i pomyślności wszystkich członków Banku, jego klientów i całej społeczności”.

W obecnej kadencji w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wierzbinku zasiadają: przewodniczący RN Tomasz Matuszak, zastępca przewodniczącego RN Bogdan Błaszczyk, sekretarz RN Kazimierz Stanny, członkowie RN – Włodzimierz Kłosowski, Bożena Kurz, Józef Wiznerowicz, Jarosław Wojciechowski. Zarząd Banku Spółdzielczego stanowią: prezes Jerzy Konieczka oraz członkowie – Krzysztof Grygorcewicz, Danuta Tomczak, Marzena Piechocka i Arkadiusz Kazimierczak.