KONIN. Absolutorium 2015 w ,,Medyku”

IS_214

114 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak na uroczystości absolutoryjnej, 26 czerwca. Progi Zespołu Szkół Medycznych opuściło 81 absolwentów, którzy zdobyli zawody: technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej. Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych ukończyły 33 osoby, zdobywając zawód opiekuna medycznego i technika usług kosmetycznych.

,,Bądźcie pewni, że pomaganie innym może Wam przynieś satysfakcję i sprawić, że będziecie ludźmi szczęśliwymi, a bogactwo duchowe jest tak samo ważne jak dobra materialne” – zwrócił się do zebranych dyrektor Wojciech Szymczak.

Około 1/3 słuchaczy ze 114 absolwentów uzyskała oceny bardzo dobre i celujące. W ostatnim semestrze średnia ocen absolwentów na wszystkich kierunkach kształcenia wyniosła 4,40. Liderkami w Zespole Szkół Medycznych okazały się: Daria Majcherek – 5,73; Paulina Góreczna – 5,42 oraz Beata Marchewka – także 5,42 – wszystkie na kierunku technik farmaceutyczny. W Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych, kierunki zaoczne, najwyższą średnią ocen – 5,0 – osiągnęły: Małgorzata Jaworska, Milena Lewandowska i Joanna Sałyga, wszystkie technik usług kosmetycznych.

Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymały: Andżelika Kasprzyk – higienistka stomatologiczna, Daria Majcherek – technik farmaceutyczny, Beata Marchewka – technik farmaceutyczny, Karolina Głuchowska – technik masażysta, Magdalena Andrzejewska – technik masażysta, Milena Lewandowska – technik usług kosmetycznych, Anna Jeżak – opiekun medyczny.