STARE MIASTO. Zakończono budowę kanalizaji sanitarnej

1

Udało się zrealizować kolejny duży projekt inwestycyjny w miejscowości Stare Miasto. Mowa tutaj o budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakończenie projektu w miejscowości Stare Miasto to kolejny krok do celu, jakim jest jak największe skanalizowanie aglomeracji przez gminę. – Rzeczywiście zrobiliśmy kolejne postępy, przybyło ponad 7,7 km kanalizacji obejmującej ulice objęte projektem. Szacujemy, że skorzysta na tym aż 877 mieszkańców naszej gminy. Warto wspomnieć również o środkach, które udało nam się pozyskać na ten cel jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej, mowa tutaj o dofinansowaniu prawie 1,9 mln zł przy łącznym koszcie inwestycji sięgającym 2,7 mln złpodkreślił Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto.

Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie wsparcie z funduszy unijnych. – Projekty z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy są jednym z najważniejszych priorytetów samorządu. Projekty te uwzględniliśmy zarówno w poprzedniej, jak i nowej strategii rozwoju. Oczywiście z uwagi na ogromne koszty tego rodzaju przedsięwzięć nie da się ich zrealizować w kilka lat, nawet pomimo pozyskiwania dużych dofinansowań z funduszy unijnych – dodał wójt.

Samorząd w latach ubiegłych zrealizował już wiele dużych projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej. Warto tu wspomnieć o budowie kanalizacji w Żychlinie oraz o bardzo dużej inwestycji, czyli budowie gminnej oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej, która jest podstawą całego systemu kanalizacyjnego.

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Starym Mieście obejmował ulice: Lisiecką, Janowicką, Olchową, Szkolną, Kasztanową, Jarzębinową, Jesionową, Agrestową i Porzeczkową. Mieszkańców warto poinformować, że wnioski o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie można składać od połowy sierpnia w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

(nadesłał: Urząd Gminy w Starym Mieście)