STARE MIASTO. Obchody Święta Niepodległości

1

Gmina Stare Miasto obchodziła 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oddano tym samym hołd wszystkim którzy walczyli za wolną i niepodległą ojczyznę. Po mszy św. za Ojczyznę odprawionej w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście rozpoczęto oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej. Odczytano uroczysty apel pamięci oraz wysłuchano przemówienia wójta gminy. Uroczystość uświetniona została ceremoniałem przekazania Sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na ręce wójta gminy. Sztandar został następnie przekazany harcerzom z 43. drużyny harcerskiej „Zawalidrogi” im. Powstańców Styczniowych w Żychlinie. Sztandar jest umieszczony w gablocie na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.

Bohaterowie walczyli o niepodległość nie tylko za pomocą broni, ale także słowem i piórem. Dlatego podczas oficjalnych uroczystości wysłuchano liryki w wykonaniu Bogusławowa Gralińskiego – poety, kronikarza i falerysty Wielkopolskiej Organizacji Ligii Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Delegacja władz samorządowych oraz reprezentacje jednostek, organizacji i instytucji uroczyście złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

Święto Niepodległości było również uświetnione poprzez przekazanie i pobłogosławienie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Stare Miasto, którego zakup został sfinansowany przez Gminę Stare Miasto dzięki wsparciu funduszy unijnych.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)