WIERZBINEK. Gmina sprzedaje mieszkania

21 grudnia odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych w Wierzbinku. O szczegółach można przeczytać na następnej stronie.

WÓJT GMINY WIERZBINEK OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych położonych w Wierzbinku obręb geodezyjny Chlebowo w budynku wielorodzinnym nr 37A usytuowanym na działkach nr 39/18, 39/19 i 39/20 o łącznej pow. 0,0801 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek w/w nieruchomości przeznaczone są na teren zabudowy usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Wierzbinku (pok. nr 207) o następujących godzinach:

dla lokalu numer 2 – godz. 800, dla lokalu numer 3 – godz. 810, dla lokalu numer 8 – godz. 820, dla lokalu numer 9 – godz. 830, dla lokalu numer 10 – godz. 840, dla lokalu numer 11 – godz. 850, dla lokalu numer 12 – godz. 900.

Ceny wywoławcze dla poszczególnych lokali mieszkalnych są następujące:

 • dla lokalu numer 2 o p.u. 57,64 m2 cena wywoławcza wynosi 134 257 zł netto,
 • dla lokalu numer 3 o p.u. 56,68 m2 cena wywoławcza wynosi 140 526 zł netto,
 • dla lokalu numer 8 o p.u. 56,97 m2 cena wywoławcza wynosi 141 245 zł netto,
 • dla lokalu numer 9 o p.u. 44,59 m2 cena wywoławcza wynosi 103 860 zł netto,
 • dla lokalu numer 10 o p.u. 34,32 m2 cena wywoławcza wynosi 79 939 zł netto,
 • dla lokalu numer 11 o p.u. 49,10 m2 cena wywoławcza wynosi 114 365 zł netto,
 • dla lokalu numer 12 o p.u. 49,10 m2 cena wywoławcza wynosi 114 365 zł netto.

Do osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości będzie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wierzbinku numer: 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873 najpóźniej do dnia 16 grudnia 2015r. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej od danego lokalu tj.:

 • dla lokalu numer 2 wadium wynosi 6 712,85 zł;
 • dla lokalu numer 3 wadium wynosi 7 026,30 zł,
 • dla lokalu numer 8 wadium wynosi 7 062,25 zł,
 • dla lokalu numer 9 wadium wynosi 5 193,00 zł,
 • dla lokalu numer 10 wadium wynosi 3 996,95 zł,
 • dla lokalu numer 11 wadium wynosi 5 718,25 zł,
 • dla lokalu numer 12 wadium wynosi 5 718,25 zł.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Lokale można oglądać w terminie wcześniej ustalonym z pracownikiem Urzędu Gminy – P. Joanną Szczepankiewicz, pok. nr 108, tel. 63 2611380 wew. 181.