WIERZBINEK. Biskup Roman Andrzejewski patronem Szkoły Podstawowej w Morzyczynie

1

Rada Gminy w Wierzbinku podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. W uzasadnieniu podniesiono, że z wnioskiem wystąpił dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Krajowy duszpasterz rolników urodził się właśnie w Morzyczynie. I zawsze podkreślał związki z tą miejscowością. ,,Nadanie Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym imienia biskupa Romana Andrzejewskiego pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych, wesprze pracę szkoły nad kształtowaniem postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, a także pozwoli uczcić pamięć wybitnego Polaka, który swoim życiem i działalnością dostarczył najlepszych wzorców do naśladowania” – podkreślono w uzasadnieniu.

Zdjęcia wykonano na wystawie z okazji 35-lecia konsekracji biskupa Romana Andrzejewskiego, którą prezentowano w Urzędzie Gminy w Wierzbinku