WIERZBINEK. Od 1 kwietnia wyższe opłaty za śmieci

Rada Gminy w Wierzbinku podwyższyła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia. W przypadku odpadów segregowanych, stawka została podwyższona z obecnych 8 zł do 10 zł. W przypadku niesegregowanych z 12 zł do 13 zł.