KONIN. Jan Skalski i Jarosław Derdziński odwołani. Nowymi prezesami Henryk Drzewiecki i Michał Zawadzki

Zmiany na stanowiskach prezesów dwóch spółek miejskich. 24 czerwca Rada Nadzorcza MZGOK Sp. z o.o. odwołała Jana Skalskiego ze stanowiska prezesa zarządu. Jednocześnie powołała na to miejsce Henryka Drzewieckiego. W przypadku PGKiM Sp. z o.o. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Jarosława Derdzińskiego. Jego obowiązki przejmie Michał Zawadzki. Nowi prezesi zaczną pełnić funkcję od 1 lipca.

- Dokonując zmian, kierujemy się interesem miasta oraz wykonujemy uprawnienia, jakie przysługują właścicielowi, czyli Prezydentowi Miasta Konina. Nowym prezesom zaproponowaliśmy kontrakty na zmienionych warunkach, które są znacznie korzystniejsze zarówno dla spółek, jak i dla miasta. Nowi prezesi to menadżerowie o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu firmami różnych gałęzi gospodarki – wyjaśnia Piotr Korytkowski, prezydent Konina. Dodajmy, że prezydent obniżył wartość ich kontraktów, a także wyeliminował klauzulę o półrocznym zakazie konkurencji, która – w przypadku ewentualnego rozwiązania kontraktów – rodziłaby dodatkowe, zdaniem prezydenta, nieuzasadnione koszty dla miasta.

(źródło: konin.pl)