STARE MIASTO. Gmina z porozumieniem na realizację programu „Czyste Powietrze”

Gmina Stare Miasto podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dokument w siedzibie wielkopolskiego funduszu podpisali wójt gminy Dariusz Puchała, przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Sobczak, oraz prezes Zarządu WFOŚiGW Jolanta  Ratajczak.

Dzięki porozumieniu, specjalny wydelegowany przez samorząd pracownik będzie pomagać przyszłym beneficjentom z terenu gminy Stare Miasto w wypełnieniu, sprawdzaniu i korygowaniu odpowiednich dokumentów. Następnie wnioski trafiać będą do wojewódzkiego funduszu, który będzie jej weryfikował i umożliwiał udzielenie pomocy finansowej.

29 lipca br. weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy programu „Czyste Powietrze”, które pozwalają gminom partycypować w programie. Uproszczony został również wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wojewódzkiego funduszu.

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą się starać o dotacje i pożyczki na termomodernizację nieruchomości, wymianę pieców grzewczych. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 mld zł.