WIERZBINEK. Ochotnicze Straże Pożarne w Boguszycach, Synogaci i Wierzbinku z nowym sprzętem i umundurowaniem

OSP 5

26 listopada w Urzędzie Gminy w Wierzbinku przekazano sprzęt i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Boguszycach, Synogaci i Wierzbinku. Jego wartość to ponad 26 tysięcy złotych. 99 procent tej kwoty pochodzi z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Strażakom gratulowali wójt Paweł Szczepankiewicz i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, który pomaga OSP w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach otrzymała 3 sztuki umundurowania ochronnego strażaka i 3 hełmy strażackie, o wartości 11 439 zł. Do OSP w Wierzbinku trafiły 3 sztuki umundurowania ochronnego strażaka, o wartości 9 335,70 zł. OSP w Synogaci wzbogaciła się m.in. o węże ssawne, węże tłoczne, prądownice, zbiornik wodny. Przekazany sprzęt kosztował 5 490,72 zł.

Spotkanie zorganizowała Bożena Andrzejewska, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.