EPIDEMIA KORONAWIRUSA. Przeważa poczucie dużego zagrożenia dla osobistego zdrowia i osobistej sytuacji finansowej

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat koniunktury konsumenckiej. Blisko 90 procent Polaków uważa, że obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże lub przeciętne zagrożenie dla ich zdrowia osobistego, a prawie 80 procent – dla ich osobistej sytuacji finansowej. To przekłada się na znaczące pogorszenie nastrojów konsumenckich.

Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla osobistego zdrowia?
Dla 50,7% respondentów obecna sytuacji epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia. 38,7% odpowiadających na pytania odczuwa przeciętne zagrożenie. Małe zagrożenie deklaruje 10,0%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło zaledwie 0,6% respondentów.

Jakim zagrożeniem jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla osobistej sytuacji finansowej?
W przypadku 44,4% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 36,5% odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 14,6%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 4,5% respondentów.