STARE MIASTO. Sprzęt komputerowy z projektu „Zdalna Szkoła”

2

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji pn. ,,Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia”. Projekt ten umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z tej możliwości skorzystała Gmina Stare Miasto, dokonując zakupu 25 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 2 tabletów na łączną kwotę 69 780,98 zł. Sprzęt komputerowy został przekazany sześciu gminnym szkołom podstawowym: w Barczygłowie, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Starym Mieście, Żychlinie i Żdżarach.

Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom i nauczycielom nauczanie na odległość. – Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają teraz w szkolnych ławkach tylko przed komputerami. Sytuacja z jaką się zmagamy niewątpliwie przyśpieszyła edukację informatyczną całego społeczeństwa, gdyż większość z nas musi dużą część pracy i aktywności zawodowej wykonać zdalnie i na odległość. Dlatego też mam nadzieję, że ten zakupiony i przekazany sprzęt przyczyni się do jeszcze większego podniesienia poziomu jakości kształcenia – powiedział zastępca wójta Janusz Frysiak.

Projekt ,,Zdalna Szkoła” umożliwi pomoc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Stare Miasto.