STARE MIASTO. Sportowa integracja w Ruminie

Gmina Stare Miasto po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie o wartości 25 185 zł otrzymał projekt sołectwa Rumin pod nazwą ,,Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin”.

W ramach realizacji zadania planowane jest zagospodarowanie miejsca przy stadionie poprzez zamontowanie stołu do gry w szachy, stołu do gry w ping-ponga, piłkarzyków, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto zakupiona zostanie betonowa kostka brukowa, tablica informująca oraz ogrodzenie terenu. Całkowity koszt projektu to 35 993,06 zł.

- W tegorocznej XI już edycji konkursu złożono 284 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 21 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 137 projektów. Cieszymy się, że to szczególne miejsce w Ruminie, jakim jest boisko, będzie integrować nie tylko piłkarzy, ale wszystkich mieszkańców sołectwa – podkreślił wójt gminy Dariusz Puchała.

Głównym celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, ich aktywizacja w kierunku zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.