Archiwum dla ‘Oświata’

KONIN. 25 lat III LO im. C.K.Norwida

IS_159

„ Tylko że, aby drogę mierzyć przyszłą, Trzeba -ć koniecznie pomnieć, skąd się wyszło!” C. K. Norwid 18 września III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie obchodziło jubileusz 25-lecia połączony z obchodami Dnia Patrona. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, m. in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele władz oświatowych, a ponadto uczniowie, [...]

KONIN. Takie chwile, jak te w III LO

KONIN. Zespół Szkół CKU – obóz unitarny klas pierwszych w Mikorzynie

Zespół Szkół CKU w Koninie zorganizował po raz pierwszy obóz unitarny dla uczniów klas pierwszych mundurowych. Odbył się on na terenie ośrodka wypoczynkowego w Mikorzynie. Jak powiedział dyrektor Krzysztof Pachciarz, w programie znalazła się m.in. musztra, strzelectwo, pierwsza pomoc, biegi na orientację, zawody sprawnościowe. Obóz zorganizowano dla trzech klas pierwszych: technik ekonomista o specjalności służba [...]

KONIN. Absolutorium 2015 w ,,Medyku”

IS_214

114 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak na uroczystości absolutoryjnej, 26 czerwca. Progi Zespołu Szkół Medycznych opuściło 81 absolwentów, którzy zdobyli zawody: technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej. Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych ukończyły 33 osoby, zdobywając zawód [...]

KONIN. 45-lecie Zespołu Szkół Medycznych

IS_081

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji w konińskim ,,Oskardzie” odbyła się uroczysta akademia, na której przypomniano historię szkoły. Popularny ,,Medyk” rozpoczął swoje dzieje od Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W roku szkolnym 1969/70 naukę w szkole rozpoczęło 160 dziewcząt i [...]

KONIN. VII Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie Konińskim w Zespole Szkół CKU

IS_393

Zakończyła się kolejna edycja niezwykle ciekawego VII Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i Regionie Konińskim organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Jego organizatorem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, a współorganizatorami: Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Koninie, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w [...]

KONIN. Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

IS_296

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie ma jedną z najciekawszych i różnorodnych ofert kształcenia, nie tylko dla młodzieży, ale także dla dorosłych. Przedstawiono ją podczas Drzwi Otwartych, 11 kwietnia. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym m.in. pokazy akcji ratowniczych, musztry, judo. Można było zwiedzić szkołę oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami. [...]

KONIN. Dzieci z ,,Bolka i Lolka” powitały wiosnę

20 marca dzieci z Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie uroczyście pożegnały zimę i powitały wiosnę. Było przy tym dużo frajdy. Dzieci z grupy „Motyli” zaprezentowały wiersz „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy, a przebrane za zimę i wiosnę dziewczynki z grupy „Biedronki” zaśpiewały piosenkę „Pory roku” i wyrecytowały wiersze o tych porach roku.

KONIN. Spotkanie świąteczno-integracyjne w Medyku

IS_122

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, czyli popularny Medyk, od ponad 20 lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Służą temu także doroczne spotkania świąteczne, w których uczestniczą grupy z zaprzyjaźnionych placówek. W tym roku do Zespołu Szkół Medycznych dotarły dzieci z Przedszkola nr 10 w Koninie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji [...]

OŚWIATA. Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia, ale wywołuje lokalne konflikty

,,Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy – Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności – miejsc kulturotwórczych. Dlatego NIK podpowiada organizowanie [...]

REGION KONIŃSKI. Nowy rok szkolny 2014/2015. Młodzież z niewykorzystanymi możliwościami

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Stawia on przed młodymi ludźmi, ich rodzicami i nauczycielami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania czasu w szkołach, zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i poszerzania umiejętności społecznych. Tymczasem – jak w swoim raporcie podkreśliła Najwyższa Izba Kontroli – w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie wykorzystuje się wszystkich potencjalnych możliwości uczniów. W ramach [...]

KONIN. Absolutorium w ,,Medyku”

KGI1522

130 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak. Na uroczystości – 27 czerwca – pożegnano się z dwoma bardzo ważnymi kierunkami kształcenia – dietetyka i ratownika medycznego. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali także absolwenci technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej i opiekuna medycznego. [...]

KONIN. Szkoła Medyczna dla Przedszkolaków

KGI1063

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – – Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie zaprosiło 5 czerwca na spotkanie pod tytułem „Szkoła Medyczna dla Przedszkolaków”. Dzieci z Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi ,,Leszczynowa Górka” i z Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi miały możliwość poznania poprzez zabawę, konkursy i [...]