WYBORY 2023. Po której stronie więcej nienawiści?

1

W związku z nasileniem negatywnych emocji społecznych i wzajemnymi oskarżeniami o wzbudzanie nienawiści warto przypomnieć badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem ,,Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?” (autorka Paulina Górska). Pochodzą one z roku 2019, ale na pewno przydałyby się z roku 2023.

Oto kilka podsumowań z tego badania.

Postawy  zwolenników  partii  opozycyjnych  wobec  zwolenników  PiS  są  bardziej negatywne  niż  postawy  zwolenników  PiS  wobec  zwolenników  opozycji  –  wyborcy partii  opozycyjnych  żywią  bardziej  negatywne  uczucia,  w  większym  stopniu dehumanizują  i  mają  mniejsze  zaufanie  do  swoich  oponentów  politycznych  niż zwolennicy  partii  rządzącej.

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  mają  bardziej  negatywne  postawy  wobec zwolenników  PiS  niż  wobec  grup,  które  są  najmniej  lubiane  w  społeczeństwie  polskim (tj.  Żydów,  muzułmanów,  uchodźców,  osób  homoseksualnych  i  osób  transpłciowych).

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  uważają,  że  są  bardziej  nielubiani  przez  swoich oponentów  politycznych  niż  zwolennicy  partii  rządzącej.

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  uważają,  że  są  bardziej  dehumanizowani  przez  swoich oponentów  politycznych  niż  zwolennicy  partii  rządzącej.

W  grupie  zwolenników  PiS  kontakt  ze  zwolennikami  opozycji  wiąże  się  z  pozytywnymi postawami  wobec  nich  –  im  częstsze  są  interakcje  z  wyborcami  partii  opozycyjnych, tym  cieplejsze  są  uczucia  żywione  wobec  tej  grupy,  większe  zaufanie  wobec  jej członków  oraz  mniejsza  dehumanizacja.

Efekty  kontaktu  z  oponentami  politycznymi  są  znacznie  słabsze  w  grupie zwolenników  opozycji;  kontakt  ze  zwolennikami  PiS-­‐u  wiązał  się  z  większym zaufaniem  wobec  tej  grupy,  ale  tylko  u  tych  wyborców  partii  opozycyjnych,  którzy  nie postrzegali  swoich  postaw  w  kategoriach  moralnych.  U  osób,  które  swój  stosunek  do oponentów  widziały  jako  kwestię  moralności,  kontakt  ze  zwolennikami  PiS-­‐u  wiązał się  z  mniejszym  zaufaniem  wobec  tej  grupy.

(grafika: Pixabay)

WYBORY 2023. Prawy rozum i wartości nienegocjowalne

1

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do nauki społecznej Kościoła, w specjalnym vademecum wyborczym przypomina podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik. W punkcie trzecim mówi ono o wartościach nienegocjowalnych.

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:
a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;
b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;
c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;
d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;
e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;
f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

(zdjęcie: Pixabay)

GOSPODARKA. STARE MIASTO. Nowa droga do największego planowanego parku przemysłowo-logistycznego w Polsce

Firma Hillwood rozpoczęła pierwszy etap rozbudowy i modernizacji dróg dojazdowych, łączących największy planowany park przemysłowo-logistyczny w Polsce z autostradą A2. Prace obejmują rozbudowę ulicy Kasztelańskiej na odcinku około 510 m, budowę nowego odcinka drogi gminnej o długości około 200 m oraz przebudowę drogi krajowej nr 72 na odcinku około 800 m wraz z dwoma rondami i ścieżką pieszo-rowerową między nimi. Wartość zadania to ponad 20 mln złotych, w całości finansowany przez firmę Hillwood. Inwestycja zapewni sprawne połączenie z autostradą A2 przyszłym użytkownikom Industrial Park Poland by Hillwood, a także okolicznym mieszkańcom. W porozumieniu z gminą i GDDKiA opracowane zostały rozwiązania zwiększające przepustowość dróg przy zachowaniu płynności ruchu i podniesieniu jego bezpieczeństwa.

- Gmina Stare Miasto od lat wykorzystuje swoje dogodne położenie wzdłuż autostrady A2 i dostępną infrastrukturę w celu lokowania nowych inwestorów i rozwoju gospodarczego. Planowana rozbudowa sieci dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną pozwoli na udostępnienie pod zabudowę 100 ha części parku. Przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych inwestycja podniesie komfort życia i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Wybudowane zostaną nowe przystanki autobusowe z zatokami, ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Powstaną również bezpieczne zjazdy do przyległych nieruchomości, a wszystkie odcinki dróg będą wyposażone w oświetlenie uliczne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – mówi wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała.

GOSPODARKA. PRZYKONA. Spółka EDP Renewables otwarła w Wielkopolsce swoją największą w Europie elektrownię fotowoltaiczną

3

Niemal 308 000 dwustronnych paneli fotowoltaicznych wygeneruje energię, która wystarczy na zasilenie ponad 100 000 gospodarstw domowych roczne. Farma fotowoltaiczna Przykona będzie drugą co do wielkości instalacją tego typu w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie. Znacząco zwiększy ona portfel wytwórczy EDPR w Polsce, a także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Otwarcie elektrowni fotowoltaicznej Przykona to kolejny dowód na to, że Polska jest kluczowym rynkiem dla EDP Renewables [EDPR]. Po dodaniu do polskiej sieci tego projektu, EDPR będzie dysponować w kraju skumulowaną mocą fotowoltaiczną przekraczającą 280 MWp, co czyni naszą firmę jednym z liderów rynku fotowoltaicznego w Polsce. Inwestycja ta wzmacnia także naszą pozycję jako największego zagranicznego inwestora w zakresie lądowej energetyki odnawialnej w Polsce – stwierdza Bartosz Fedurek, Country Manager EDPR w Polsce.

Budowa trwała ponad rok, a w szczytowym okresie na placu budowy pracowało blisko 500 osób. Projekt ma całkowitą moc zainstalowaną na poziomie 200 MWp i będzie generował blisko 220 GWh rocznie, co pozwoli uniknąć wykorzystania tradycyjnych paliw kopalnych do wytworzenia tej samej ilości energii. Elektrownia Przykona zapobiegnie także emisji ponad 208 000 ton CO2 rocznie. Dodatkowo jej działalność wniesie znaczący wkład do budżetu samorządu lokalnego m.in. poprzez podatki, co jeszcze bardziej zwiększy korzyści ekonomiczne płynące z tego przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonej energii.

WYBORY NA WESOŁO. Głosuję na Jarka

(źródło: niezalezna.pl)

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Rajd rowerowy 2023

Oświadczenie

Regulamin rajdu rowerowego 2023

Trasa rajdu Stare Miasto

Trasa rajdu Golina – Stare Miasto

Trasa rajdu Grodziec – Stare Miasto

Trasa rajdu Rychwał – Stare Miasto

Trasa rajdu Rzgów – Stare Miasto

Trasa rajdu Tuliszków – Stare Miasto

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Festiwal smaków – 1 października w Starym Mieście

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Konkurs kulinarny na najlepszą zupę, najlepsze danie główne, najlepsze ciasto i najlepszą nalewkę

Karta zgłoszenia do konkursu kulinarnego

Regulamin konkursu kulinarnego

KONIN. Dworzec PKP w Dekadzie Konin już otwarty

Dekada Konin - Dworzec PKP

Nowoczesny dworzec kolejowy, który powstał w ramach zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego Dekada Konin, powitał już pierwszych podróżnych. Swoją działalność rozpoczął w sierpniu br. Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze do otwarcia części handlowej, które zaplanowane jest na 27 października.

Uruchomienie dworca kolejowego w Dekadzie Konin to znaczący krok w modernizacji infrastruktury transportowej oraz ważny moment dla rozwoju komunikacji w regionie. Dworzec w Dekadzie Konin został zaprojektowany z myślą o spełnianiu najwyższych standardów jakości obsługi pasażerów. Posiada klimatyzowaną poczekalnię, wygodne ławki i kasy biletowe. Docelowo będą tam również kasy PKS Konin oraz punkty handlowo-usługowe. Dzięki temu podróżujący mogą spędzić czas w i komfortowym otoczeniu, zarówno przed, jak i po podróży. Na nowym dworcu nie zabrakło też innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Bezpłatny dostęp do szybkiego internetu oraz interaktywne tablice informacyjne ułatwią podróżnym orientację oraz umożliwią skorzystanie z dodatkowych udogodnień. Dzięki zainstalowaniu systemu monitoringu na dworcu będzie bezpiecznie, a system inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) pozwoli na optymalizację zużycia wody oraz energii elektrycznej i cieplnej.

Nowoczesny dworzec kolejowy to efekt wielomiesięcznych prac oraz zaangażowania Polskich Kolei Państwowych, władz lokalnych i firm odpowiedzialnych za realizację inwestycji – Dekada SA oraz Xcity Investment Sp. z o.o., spółki należącej do Grupy PKP.

WIERZBINEK. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku otrzymał ministerialne dofinansowanie, które pozwoli zakupić stroje kujawskie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023 przyznało dotację w wysokości 43 000 zł na projekt pod nazwą ,,Zakup strojów ludowych dla zespołów GOK w Wierzbinku”. EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. W tym roku do ponad 300 beneficjentów z całej Polski trafiło 12 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023.

,,Pozyskane środki ministerialne pozwolą na uszycie strojów kujawskich dla zespołu śpiewaczego “Na swojską nutę” oraz grupy folklorystycznej “Echo Kujaw” – powiedziała Małgorzata Kozicka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.