Archiwum dla ‘PSYCHOLOGIA’

CHWILA REFLEKSJI. Minimum potrzeb – maksimum Boga

Franciszek Kupczyk - Kameduli

,,W tradycji kamedulskiej mieliśmy tendencje, żeby ograniczać nasze potrzeby do minimum. Posługiwać się rzeczami, które są absolutnie niezbędne. Tak więc nie korzystamy z radia, telewizji czy internetu” – mówi ojciec Benedykt Jerzy Paczulski z zakonu kamedułów (za: www.fundacjakameduli.pl). Życie kamedułów obrazuje w niezwykły sposób koniński mistrz fotografii Franciszek Kupczyk. Niedawno otrzymał główną nagrodę na V [...]

KONIN. Pomaganie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

Do 20 wychowawczyń ze świetlic socjoterapeutycznych w Koninie, Dąbiu, Golinie, Krzymowie, Olszówce, Powierciu, Starym Mieście i Wilczynie było skierowane szkolenie: ,,Pomaganie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jako działanie z poziomu profilaktyki selektywnej”. Zorganizowało je Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Szkolenie prowadziła dr Katarzyna Właśniak z Wielkopolskiej Fundacji ETOH. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

KONIN. Konferencja o zapobieganiu przemocy

KGI13

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące [...]

RODZINA. Dyskryminacja ojców. Postulat opieki naprzemiennej

,,Ważne jest zauważenie, że tak jak w pewnych obszarach życia bywają dyskryminowane kobiety, to także w pewnych obszarach życia dyskryminowani bywają mężczyźni i dyskryminacja ta dotyczy m.in. życia rodzinnego” – zauważyła w marcu 2013 roku pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w związku z rozpoczęciem dyskusji nad rozwiązaniami prowadzącymi do zapobiegania dyskryminacji ojców na [...]

SANKTUARIUM W LICHENIU. Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych

Ponad 30 tysięcy osób uczestniczyło w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w 21. Ogólnopolskich Spotkaniach Środowisk Trzeźwościowych. Hasłem tegorocznych spotkań było „Zawsze mam szansę”, będące zachętą dla osób uzależnionych, że nigdy nie jest za późno na walkę ze swoim uzależnieniem.

CHWILA REFLEKSJI. Anna German – ,,Człowieczy los”

CHWILA REFLEKSJI. Ulecieć…

KONIN. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie. Dobra kuchnia w ,,Szczęśliwej Dwunastce”

IS_022

,,Szczęśliwa Dwunastka” to nazwa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie. Do jego utworzenia doprowadziło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie. Ostatnia wizyta Konińskiej Gazety Internetowej w WTZ była wyjątkowo smakowita, bowiem zorganizowano tu mikołajkowy konkurs na najlepszą potrawę przygotowaną zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Wzięły w nim udział wszystkie pracowanie terapii zajęciowej, czyli artystyczna, bukieciarsko-zdobnicza, [...]

NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE. Ku mądremu wychowaniu

W społeczeństwie polskim nadal zdecydowana większość osób aprobuje dawanie klapsów (68 %). Tymczasem od ponad 3 lat stosowanie kar cielesnych jest zakazane. Świadomość o bezprawnym charakterze bicia dzieci jest wysoka, sięgająca 78%, i wzrosła o 4 punkty w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdecydowana większość Polaków uważa, że postępowanie z dzieckiem nie jest tylko prywatną sprawą [...]

CHWILA REFLEKSJI. Koncert na dwa świerszcze