Archiwum dla ‘Ochotnicze Straże Pożarne’

NOWE RAMIĘ DLA STRAŻAKA. Prośba o pomoc

Ryszard Depczyński 2

Ryszard Depczyński, rolnik z Przyjmy (w gminie Golina, w powiecie konińskim), prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w wyniku wypadku stracił prawą rękę. Zakup protezy, która by pozwoliła mi w miarę normalnie funkcjonować, przekracza moje możliwości finansowe, dlatego zwracam się z prośbą do ludzi dobrej woli o dobrowolne wpłaty lub [...]

POWIAT KONIŃSKI. Życzenia dla strażaków

OSP

Niech te Święta połączą brać strażacką i całe społeczeństwo ponad podziałami. Przytoczę w tym miejscu słowa Cypriana Kamila Norwida “Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie” – życzy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych [...]

GOLINA. Pożegnano Stefana Baranowskiego

Stefan Baranowski

11 maja na cmentarzu w Golinie pochowano świętej pamięci Stefana Baranowskiego, działacza samorządowego i społecznego. Miał 64 lata. Przez kilka kadencji zasiadał w Radzie Miejskiej. Był także jej wiceprzewodniczącym. Pełnił różne funkcje w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Był prezesem OSP w Spławiu. Wielokrotnie wyróżniany i honorowany. Otrzymał m.in. Złoty Znak Związku OSP RP. Straż była jego [...]

GRODZIEC. Strażacka zmiana warty

IS_2143

Nowym prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Grodźcu został Aleksander Andrzejewski. Zastąpił Kazimierza Staszaka. Na X Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grodźcu podsumowano działalność w roku ubiegłym. W gminie jest 10 jednostek OSP. Należy do nich 414 osób, w tym 392 to tak zwani członkowie czynni (w tej grupie jest 14 kobiet).

STARE MIASTO (MODŁA KRÓLEWSKA). Nastolatki o pożarach

OSP - Modła

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Stare Miasto należą do tych pozytywnie zakręconych. Nie żałują swojego czasu na działalność społeczną i nie pytają, za ile. Jeżeli mogą zrobić coś dobrego, to robią. 11 marca zorganizowali eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Gościny i dużej pomocy udzieliła Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej.

GOLINA (KAWNICE). Druh w fartuszku

Kawnice

Kwiatek, ptasie mleczko i loteria fantowa, w której można było wygrać artykuły gospodarstwa domowego – takie atrakcje przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach dla pań z okazji Dnia Kobiet. Były też występy artystyczne. A panowie usługiwali z gracją modelek.

ORCHOWO. Piotr Sucharski ponownie prezesem

OSP Orchowo

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Orchowie na prezesa ponownie wybrano Piotra Sucharskiego. Straż skupia w swoich szeregach 52 członków czynnych i honorowych. W 2010 roku OSP 6 razy brała udział w gaszeniu pożarów, 6 w akcjach przy wypadkach drogowych, 16 razy usuwała kokony os i szerszeni.

STARE MIASTO. Szybki ratunek to życie

posłanka Elżbieta Streker-Dembińska

Jak powinny być zorganizowane służby ratownicze, dyskutowano na Kongresie Strażaków – Ratowników OSP w Starym Mieście. Poruszano też inne kwestie. Na przykład zdobywania środków finansowych na działalność straży. O planowanych rozwiązaniach prawnych w zakresie ochrony zdrowia mówiła posłanka Elżbieta Streker-Dembińska.

STARE MIASTO. Podatkowa szansa strażaków

IS_WOŚP Stare Miasto 2011

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście jest jedynym w powiecie konińskim i jednym z niewielu w Wielkopolsce stowarzyszeniem OSP, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu można na jego rzecz przekazywać 1 procent należnego podatku.

KRAMSK. Strażak nigdy sam

Gdyby zebrać wszystkich strażaków-ochotników z gminy Kramsk, mogliby zaludnić kilka małych wiosek. Jest ich bowiem ok. 600. Miejscowości byłyby raczej mało rozwojowe, bowiem grupa to prawie jednorodna pod względem płciowym. Ale serdeczna.

OSP. Najwięcej w Golinie i Ślesinie

W powiecie konińskim funkcjonują 134 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Skupiają one kilka tysięcy osób. Druhowie gaszą nie tylko pożary, ale biorą też udział w innego rodzaju akcjach ratowniczych.