Artykuły dla ‘Ekologia’

KONIN. Miasto bez elektrośmieci

Moje miasto bez elektrośmieci

Konin został objęty ogólnopolskim programem edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Dzięki niemu mieszkańcy za darmo mogą się pozbyć sprzętu elektrycznego i elektronicznego: od starych komputerów po zużyte lodówki. Partnerem programu jest Urząd Miejski w Koninie. A wykonawcami: spółka ElektroEko i firma Hydrostal Konin. Do dyspozycji mieszkańców Konina oddano publiczny punkt zbierania elektrośmieci – w firmie [...]

GOLINA. Korzyści z segregacji odpadów

MZGOK

Burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki pozytywnie ocenia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia samorządy mają większe obowiązki związane ze śmieciami. Ale jednocześnie liczą, że dzięki większej świadomości i odpowiedzialności mieszkańców tereny gmin będą czystsze. To zadanie, którego nie da się zrobić w krótkim czasie. Do ekologii, do [...]

SOMPOLNO. System gospodarowania odpadami ważny dla ochrony środowiska

MZGOK

Od 1 lipca 2013 roku całkowicie zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, także w gminie Sompolno. To efekt nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczące odbioru odpadów wynikają z konieczności osiągnięcia poziomów odzysku odpadów wymaganych przez Unię Europejską. W praktyce ma być czyściej i bardziej ekologicznie. Premiowana finansowo jest [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Miasto Koło

MZGOK

Koło, miasto leżące nad rzeką Wartą, w Kotlinie Kolskiej, to siedziba powiatu kolskiego i gminy miejskiej Koło. Położone jest przy drodze krajowej nr 92 i linii kolejowej Poznań – Warszawa. Od 1362 roku posiada prawa miejskie. Od XV wieku do 1716 roku było miejscem sejmików generalnych prowincji wielkopolskiej. Obecnie jest dużym ośrodkiem przemysłu ceramicznego i [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Brudzew

MZGOK

Samorząd gminy Brudzew podejmuje różnorodne zadania służące ochronie środowiska. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy mieli zapewnioną pomoc przy wypełnianiu deklaracji. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem. Poza tym prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach oraz przyjmowane są przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy Brudzew.

KONIN. Pozwolenie na budowę spalarni śmieci

28 października prezydent Konina Józef Nowicki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I, oraz rozbiórką istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1436/4 i 1436/5 (obręb Gosławice). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Miasto Słupca

MZGOK

Utrzymanie czystości i porządku w mieście, gospodarowanie odpadami komunalnymi gwarantujące uzyskanie wymaganych wskaźników odzysku i recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji to podstawowe zadania samorządu Gminy Miejskiej w Słupcy. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy Miejskiej Słupca od [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Ostrowite

MZGOK

Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104,4 km2, co plasuje ją na czwartym miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 wsie. Gminę zamieszkuje około 5 200 mieszkańców. Na jej terenie selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona już od 2004 roku.

KONIN. Spalarnia powstanie w 2015 roku

KGI1055

W Europie funkcjonuje ponad 450 spalarni odpadów komunalnych. W Polsce jest na razie jedna. Ale w najbliższych latach powstanie kolejnych 6, w tym w Koninie. Jakie są zalety spalarni? Po spaleniu do składowania jest tylko ok. 10 procent początkowej ilości odpadów. Spalanie odpadów pozwala na odzyskanie zawartej w nich energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Dąbie

MZGOK

Dąbie to gmina położona w centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: 263 Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie oraz 473 Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask. Dwa kilometry na południe od miasta, we wsi Domanin, znajduje się węzeł drogowy ze zjazdem na autostradę A-2. Przez teren gminy przebiega także magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia. Gmina Dąbie jest udziałowcem [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Powidz

www.mzgok.konin

Samorządowcy gminy Powidz bardzo poważnie traktują kwestie związane z ochroną środowiska, a w ostatnim czasie zwłaszcza problematykę dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy oraz osób przebywających tutaj czasowo. Jak wiadomo Powidz to gmina turystyczna, z wieloma walorami przyrodniczymi. Dlatego temat ekologii ma znaczenie pierwszoplanowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Zagórów

www.mzgok.konin

Gmina Zagórów położona jest w odległości około 10 km od autostrady A-2 Poznań – Konin – Warszawa. Z ważniejszych lokalnych połączeń na uwagę zasługuje dogodny dojazd do węzłów komunikacyjnych: autobusowych i kolejowych w Słupcy i Koninie. Z gminy można też stosunkowo szybko i wygodnie (odległość 40 do 60 km) dojechać do Pleszewa, Jarocina, Kalisza. Na [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Lądek

www.mzgok.konin

Gmina Lądek jest jedną z najmniejszych gmin w powiecie słupeckim Powierzchnia ogółem to 9844,52 ha. Jest to gmina typowo rolnicza, użytki rolne zajmują ok. 88% ogólnej powierzchni. Ok. 5% powierzchni zajmują lasy i wody. Samorząd gminy Lądek dużą wagę przywiązuje do spraw ochrony środowiska, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, wspiera akcje ekologiczne.

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Turek

Herb gminy Turek

Gmina Turek to gmina wiejska, położona w powiecie tureckim, leżąca we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 109,4 kilometrów kwadratowych, co sytuuje ją na 5. miejscu wśród 9 gmin powiatu tureckiego. Okala ze wszystkich stron miasto Turek, będące samodzielną gminą miejską. Teren gminy Turek zamieszkuje 8769 osób (według danych z 31 grudnia 2012 roku.). Podzielona [...]

GMINA TUREK, LĄDEK, ZAGÓRÓW. Niskie stawki za odpady

Podajemy stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnych gminach regionu konińskiego. W gminie Lądek przy selektywnej zbiórce jest to 5 zł od osoby, przy odpadach niesegregowanych – 8 zł. Opłaty w tej wysokości są prawdopodobnie najniższymi w regionie. W gminie Turek przy zbiórce selektywnej jest to także tylko 5 zł, ale za odpady niesegregowane [...]

KONIN, GOLINA, STARE MIASTO. Opłaty za śmieci w bardzo różnej wysokości

Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie przepisy o poborze opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większość gmin ustaliła metodę polegającą na pobieraniu tego rodzaju daniny od każdego mieszkańca. Przy tym stawki są zróżnicowane. Na przykład w Koninie w przypadku odpadów segregowanych stawka miesięczna będzie wynosić 10 zł, a odpadów mieszanych – 20 zł. Niskie [...]

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Wilczyn

www.mzgok_.konin_

Walory przyrodnicze i wypoczynkowe gminy Wilczyn są znane nie tylko w regionie konińskim. Turystyka jest znaczącym działem gospodarki. Wielorakie działania samorządu służące ochronie środowiska przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie służą rozwojowi tej branży.

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Ślesin

www.mzgok_.konin_

Gmina Ślesin to malowniczy obszar położony na dwóch pojezierzach. Zachodnia część leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a wschodnia – na Pojezierzu Kujawskim. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie i turystyce. Samorząd priorytetowo traktuje także problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi.

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Olszówka

www.mzgok.konin

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych gminy Olszówka. W ostatnich latach zrobiono w tym zakresie sporo. Przyczyniła się do tego także edukacja ekologiczna prowadzone w placówkach oświatowych. Młodzież jest nastawiona na zdrowy styl życia i ochronę zasobów przyrodniczych. Szkoły biorą udział m.in. w akcji ,,Sprzątanie świata”, zbieraniu baterii, organizują konkursy [...]

MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Golina

MZGOK

Samorząd gminy Golina podejmuje wiele działań służących ochronie środowiska. W placówkach szkolnych są organizowane akcje: sprzątanie świata, sadzenie drzewek, dzień bez samochodu, itp. Kampanie informacyjne poświęcone ekologii są też elementem festynów i uroczystości gminnych.