Artykuły dla ‘Ekologia’

SOMPOLNO. System gospodarowania odpadami ważny dla ochrony środowiska

MZGOK

Od 1 lipca 2013 roku całkowicie zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, także w gminie Sompolno. To efekt nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczące odbioru odpadów wynikają z konieczności osiągnięcia poziomów odzysku odpadów wymaganych przez Unię Europejską. W praktyce ma być czyściej i bardziej ekologicznie. Premiowana finansowo jest [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Miasto Koło

MZGOK

Koło, miasto leżące nad rzeką Wartą, w Kotlinie Kolskiej, to siedziba powiatu kolskiego i gminy miejskiej Koło. Położone jest przy drodze krajowej nr 92 i linii kolejowej Poznań – Warszawa. Od 1362 roku posiada prawa miejskie. Od XV wieku do 1716 roku było miejscem sejmików generalnych prowincji wielkopolskiej. Obecnie jest dużym ośrodkiem przemysłu ceramicznego i [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Brudzew

MZGOK

Samorząd gminy Brudzew podejmuje różnorodne zadania służące ochronie środowiska. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy mieli zapewnioną pomoc przy wypełnianiu deklaracji. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem. Poza tym prowadzona jest zbiórka baterii w szkołach oraz przyjmowane są przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy Brudzew.

KONIN. Pozwolenie na budowę spalarni śmieci

28 października prezydent Konina Józef Nowicki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I, oraz rozbiórką istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1436/4 i 1436/5 (obręb Gosławice). Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Miasto Słupca

MZGOK

Utrzymanie czystości i porządku w mieście, gospodarowanie odpadami komunalnymi gwarantujące uzyskanie wymaganych wskaźników odzysku i recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji to podstawowe zadania samorządu Gminy Miejskiej w Słupcy. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy Miejskiej Słupca od [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Ostrowite

MZGOK

Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104,4 km2, co plasuje ją na czwartym miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 wsie. Gminę zamieszkuje około 5 200 mieszkańców. Na jej terenie selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona już od 2004 roku.

KONIN. Spalarnia powstanie w 2015 roku

KGI1055

W Europie funkcjonuje ponad 450 spalarni odpadów komunalnych. W Polsce jest na razie jedna. Ale w najbliższych latach powstanie kolejnych 6, w tym w Koninie. Jakie są zalety spalarni? Po spaleniu do składowania jest tylko ok. 10 procent początkowej ilości odpadów. Spalanie odpadów pozwala na odzyskanie zawartej w nich energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Dąbie

MZGOK

Dąbie to gmina położona w centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: 263 Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie oraz 473 Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask. Dwa kilometry na południe od miasta, we wsi Domanin, znajduje się węzeł drogowy ze zjazdem na autostradę A-2. Przez teren gminy przebiega także magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia. Gmina Dąbie jest udziałowcem [...]

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Powidz

www.mzgok.konin

Samorządowcy gminy Powidz bardzo poważnie traktują kwestie związane z ochroną środowiska, a w ostatnim czasie zwłaszcza problematykę dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy oraz osób przebywających tutaj czasowo. Jak wiadomo Powidz to gmina turystyczna, z wieloma walorami przyrodniczymi. Dlatego temat ekologii ma znaczenie pierwszoplanowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Zagórów

www.mzgok.konin

Gmina Zagórów położona jest w odległości około 10 km od autostrady A-2 Poznań – Konin – Warszawa. Z ważniejszych lokalnych połączeń na uwagę zasługuje dogodny dojazd do węzłów komunikacyjnych: autobusowych i kolejowych w Słupcy i Koninie. Z gminy można też stosunkowo szybko i wygodnie (odległość 40 do 60 km) dojechać do Pleszewa, Jarocina, Kalisza. Na [...]